Världsnaturfonden WWF

WWF till regeringscheferna: Gör sju enkla saker som kan rädda Östersjön

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 10:08 CET

Inrätta fler marina skyddade områden, återinför skatt på handelsgödsel, åtgärda Östersjöns kvarvarande miljöfarliga ”hot-spots” från Helcoms lista och bygg ut mottagningsanläggningar för avloppsvatten i hamnarna. Det är några av kraven Världsnaturfonden WWF lyfter fram i ett brev till Östersjöländernas regeringschefer inför toppmötet – Baltic Sea Action Summit – den 10 februari i Helsingfors.

På toppmötet inbjuds regeringschefer, företag och organisationer att avge löften om konkreta åtgärder för Östersjön. Finlands president Tarja Halonen som 2008 fick WWFs pris ”Baltic Sea Leadership Award” är en av initiativtagarna.

– Östersjöländerna har en lång tradition av löften och handlingsplaner. Men genomförandet är en bristvara. Ord måste följas av åtgärder i större utsträckning än tidigare om vi ska se några verkliga förbättringar i havet, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare för WWF i Sverige.

Samtidigt som vi behöver fortsätta det trägna arbetet inom regionala och europeiska institutioner för att nå långsiktiga förändringar finns det flera saker som regeringarna kan göra omedelbart för att förbättra tillståndet i Östersjön.

De sju enkla saker som föreslås av WWF är:
1. Förbjud all användning av fosfater av tvätt- och diskmedel
2. Återinför skatt på kväve och fosfor i handelsgödsel och verka för skatt inom hela EU
3. Förbjud fiske av ål tills beståndet har återhämtat sig och återställ vandringsvägar
4. Skriv under barlastvattenkonventionen
5. Åtgärda de miljöfarliga hot-spots som finns kvar på Helcoms lista
6. Bygg ut tillräckliga mottagningsanläggningar i hamn för kryssningsfartygens avloppsvatten
7. Skapa ett nätverk av marina skyddade områden

– De här sju sakerna kan göras med mycket små ändringar i befintlig budget och lagstiftning och har i flera fall redan utlovats av länderna. Det är långt ifrån vad som behövs för att återställa Östersjön till ett gott miljötillstånd, men vi tror att de kan vara en bra början, säger Åsa Andersson, programchef för svensk natur och Östersjön på WWF.

Bakgrund: Många goda ambitioner har historiskt funnits när det gäller havsmiljön. Helsingforskommissionen Helcom tillkom 1977, Östersjöns miljödeklaration antogs den 9 april 1992, Östersjöns Agenda 21-arbete initierades av statsministrar i länderna kring Östersjön 1996, Aktionsplanen för Östersjön antogs i november 2008 och EU: s Östersjöstrategi antogs av Europeiska rådet i oktober 2009.

 

Bilaga: Brev till statsminister Fredrik Reinfeldt

 

För frågor, kontakta:

Lasse Gustavsson, generalsekreterare WWF
Tfn: 070-105 30 55

Åsa Andersson, programchef svensk natur och Östersjön
Tfn: 070 -669 92 90

Marie von Zeipel, pressekreterare WWF
Tfn: 08 - 624 74 03, 070 -629 10 77

 


Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se