Världsnaturfonden WWF

WWF uppmanar världens länder att skydda sina floder

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 13:09 CET

Majoriteten av världens floder har förlorat sitt utlopp till havet. Bara var tredje av världens stora floder är idag helt oreglerad. Bara ett 20-tal floder av de outbyggda vattendragen är helt fritt strömmande från källan till mynningen.
De återstående 43 är stora "flodsystem" som Kongo, Amazonas- och Lenafloderna. Det visar en ny rapport från
Världsnaturfonden WWF.
- Världens regeringar måste ta ett större ansvar och ge ett ökat skydd åt de fritt strömmande vattendrag som finns kvar,
uppmanar WWF inför det fjärde Världsvattenforumet i Mexiko 16-22 mars.

WWF-rapporten " Fritt strömmande floder -ekonomisk lyx eller ekologisk nödvändighet?" visar att förlusten av frott strömmande vattendrag hotar tillgången på både dricksvatten och vatten för sanitet, jordbruk, fisk och fiskprodukter. Efter att regerleringarna stannade upp på 1990-talet så verkar de nu kunna ta fart igen, varnar rapporten inför den världsvattenkonferens som börjar i Mexiko under torsdagen.

* Utbyggnaderna leder ofta till att fisket minskar som är en viktig tillgång till föda. Man förlorar också viktiga funktioner som transport av sediment och gifter, kulturella värden och artrikedomen, säger Anna Forslund, biolog och vattenhandläggare på ' WWF.

Enligt WWF kan inte uppdämningen av floderna bagatelliseras. Stora populationer av kattfisk i Amazonas och Mekong, floddelfiner i Gangesfloden och gnuer vid Marafloden är alla hotade på grund av människans regleringar och dammutbyggnader.

Dammar kan minska antalet inhemska arter i floden och direkt påverka produktiviteten av fisk både uppströms och nedströms. Fritt strömmande vatten har även en viktig funktion att utjämna halter av gifter och sediment i floden. Avsaknaden av dessa funktioner visade sin tragiska baksida vid översvämningarna i New Orleans efter orkanen Katarinas framfart.

Orkanen Katarina var en kraftfull påminnelse om de negativa följdverkningar i kölvattnet av utbyggnader som i Mississippifloden, säger Jamie Pittock, chef för WWFs globala sötvattensprogram. Förlusten av sediment vid uppdämning uppströms påverkar kustnära våtmarker. Det är en stor bidragande orsak till ödeläggelse och förlust av liv.

De flesta stora floder hittar man i Asien samt i syd- och nordamerika. I Australien finns bara sju stora floder och tre av dem är fritt strömmande. I Europa, inklusive områden väster om Ural, finns relativt få långa floder och endast en av Europas längre floder är i dag fritt strömmande, Pechora i Ryssland.

Inför det fjärde Världsvattenforumet som börjar i Mexico (16-22 mars) uppmanar WWF världens regeringar att bättre skydda de återstående fritt strömmande floderna och att följa rekommendationerna i Världskommissionen för dammar.

För mer information:

Anna Forslund, biolog och handläggare av vattenfrågor, 08-624 74 12, 073- 5004422 Marie von Zeipel, pressekreterare WWF, 08-624 74 03, 070-629 10 77

Läs rapporten på www.panda.org