Världsnaturfonden WWF

WWF välkomnar vindkraftsstopp på Fladen

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 15:08 CEST

Världsnaturfonden WWF välkomnar regeringens beslut idag att säga nej till utbyggnad av vindkraft
på Fladen i Kattegatt.

- WWF är generellt positiv till vindkraft, men däremot starkt kritisk till en utbyggnad på Fladen.
Det är därför mycket glädjande att regeringen ser konflikten och tar hänsyn till de starka naturvårdsintressena och nu säger definitivt nej till utbyggnad av vindkraft i just detta värdefulla havsområde, säger Lars Kristoferson, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Världsnaturfonden har länge verkat för att såväl Fladen som Lilla Middelgrund ska skyddas. Dessa utsjöbankar är unika havsmiljöer med en rik och varierad flora och fauna. Områdena är av internationell betydelse för ett flertal fågelarter bl.a. tretåig mås, sillgrissla och tordmule. De är även viktiga reproduktionsområden för fisk samt födoplats för säl. I november förra året (2003) föreslog regeringen att båda dessa områden ska ingå EUs nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

- De höga naturvärdena gör området olämpligt för utbyggnad av vindkraft. En vindkraftsutbyggnad skulle riskera att medföra negativa effekter på havsfåglar, fisk, säl och produktiva bottensamhällen, säger Åsa Andersson, marinbiolog på WWF.

I oktober förra året avslog miljödomstolen Göteborg Energis ansökan om att bygga 60 vindkraftverk på Fladen och regeringen har nu fattat det slutgiltiga avgörandet.

Ett flertal stora vindkraftparker planeras i svenska havsområden. - För att undvika onödiga konflikter mellan olika intressen och påverkan på naturen är det viktigt att en nationell planering ligger till grund för en storskalig utbyggnad av vindkraften. Dessutom behövs pilotprojekt för att öka kunskapen om vindkraftens effekter på havsmiljön, säger Katarina Veem, chef för WWFs Hav & Kust program.

För frågor, kontakta:
Åsa Andersson, marinbiolog, 08-624 74 17, 070-66 99 290 Katarina Veem, programchef Hav & Kust, 08-624 74 47, 0708-74 17 56 Lars Kristoferson, generalsekreterare, 08-624 74 02, 0703-71 69 04
Marie von Zeipel, pressekreterare, 08-624 74 03, 070-629 10 77