Världsnaturfonden WWF

WWFs klimatundersökning 2016: Större klimatengagemang i Indien och Kina än i Sverige

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2016 09:11 CET

2016-03-16 En färsk internationell undersökning från Världsnaturfonden WWF visar att befolkningen i tre av världens största länder - Kina, Indien och USA- tycker att det är viktigare att leva klimatsmart än vad vi gör i Sverige.

Ungefär hälften av de svarande i Kina och Indien och en femtedel i USA håller helt med om påståendet att det är viktigt att leva klimatsmart (53, 45 respektive 21 procent) – motsvarande siffra i Sverige är 16 procent.


– Om vi ska kunna hålla våra internationella löften från FNs klimatmöte i Paris om att begränsa klimatförändringarna till väl under två grader måste vår konsumtion bli mer hållbar och Sverige behöver påskynda omställningen till 100 procent fossilfritt, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.


– WWFs undersökning som gjorts av Cint och bygger på intervjuer med 2500 personer i Kina, Indien, USA, Norge och Sverige, visar att en ganska liten del av svenska befolkningen (6 procent) uppger att de påverkas i hög grad av klimatförändringarna i sitt liv idag. En femtedel av befolkningen i Kina, en tredjedel i Indien och 11 procent i USA, uppger att de påverkas i hög grad.


I Sverige är effekterna av klimatförändringarna delvis annorlunda än i andra delar av världen. Här hemma rör det sig om värmerekord på somrarna, mer regn och mindre snö på skidorterna under vinterhalvåret. Däremot har invånarna både i USA och Asien upplevt extrema värmeböljor, orkaner och kraftiga översvämningar, något som konkret leder till såväl dödsfall som sämre matförsörjning. Med det som bakgrund är det kanske inte så förvånande att befolkningen i dessa regioner tänker betydligt mer på klimatförändringarna än vad vi gör i Sverige.


De svenskar som svarat i undersökningen tror att Sverige är det främsta föregångslandet i klimatfrågan. Dock ligger Sverige på plats 10 på värsting-listan (Indien och Kina ligger betydligt bättre till på plats 130 och plats 72) enligt WWFs Living Planet Report 2014, när det handlar om det ekologiska fotavtryck som krävs för att upprätthålla vår konsumtion. Om alla på jorden skulle konsumera som befolkningen i Sverige skulle det behövas 3,7 planeter. Sveriges koldioxidfotavtryck per capita, alltså hur mycket vi påverkar klimatet negativt genom vår livsstil, är ungefär dubbelt så stort som Kinas och sex gånger så stort som Indiens.


– Vi ligger i framkant ur ett globalt perspektiv när det gäller att minska koldioxidutsläppen från vår produktion. Däremot har vi en alldeles för hög konsumtion av varor, en stor och energikrävande fordonspark samt en hög köttkonsumtion, säger Barbara Evaeus.

Ytterligare resultat från undersökningen:

När det gäller åtgärder för att minska klimatförändringarna – som att försöka resa mer klimatsmart eller att dra ner på köttätandet - är ambitionsnivån högre i Kina och Indien, enligt svaren i undersökningen:

  • Två tredjedelar av respondenterna i Kina och hälften av indierna uppger att de försöker resa klimatsmart genom att cykla, motsvarande siffra i Sverige är 43 procent.
  • I Sverige säger 37 procent att de försöker resa mer klimatsmart genom att åka kommunalt - motsvarande siffra är 59 respektive 70 procent i Indien och Kina.
  • 37 procent av svenska befolkningen svarar att de kommer att dra ner på sitt köttätande det kommande året för att minska sin klimatpåverkan och trenden pekar mot att Sverige nu når den ”peak meat” som redan ägt rum i USA. I Kina säger 63 procent att de planerar att dra ner på sitt köttätande.
  • 86 procent av svenska befolkningen vill att politikerna ska göra mycket mer för att begränsa klimatförändringarna.

För mer information, kontakta

Håkan Wirtén, generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF, 070-565 45 15
Barbara Evaeus, klimatkommunikatör Världsnaturfonden WWF, 070-39 39 030
Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77, marie.vonzeipel@wwf.se

Anna Almberg, presskontakt Världsnaturfonden WWF, 0709-816782, anna.almberg@wwf.se

Senast uppdaterad 2016-03-16