PZ-Net AB

www.viabud.se nu live!

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2012 12:35 CEST

Vår affärsidé är enkel
Vi sammanför dig som vill ha en transport utförd med någon som utför den!

Registrera dig för att skapa annonser eller för att besvara en annons.

Den som annonserar väljer bland de som besvarat annonsen. Till sin hjälp har man de omdömen som getts efter utförda transporter.

Man måste sköta sig annars får man dåliga omdömen och inga fler transporter!

 

Vi är ett företag inom IT-branschen med inriktning på system som körs på Internet. Vi finns i Öresundsregionen. Vi riktar oss till såväl små som stora kunder. Bland våra kunder finns det sådana som vi arbetar direkt med och andra, såsom reklambyråer och andra webbföretag, där vi är underleverantör.

Produktioner har utförts till lokala kunder i Öresundsregionen, internationella kunder och koncerner verksamma i flera länder. Det betyder att vi kan hantera internationella projekt där det krävs språkkunskaper för att kommunicera över gränserna.