Rekryteringsmyndigheten

63 sägs upp när Pliktverket omorganiserar

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2010 13:00 CEST

 

Idag, den 28 september, beslutar Pliktverkets generaldirektör Birgitta Ågren om en ny organisation för Pliktverket. Den nya organisationen innebär bland annat att 63 personer måste sägas upp. Idag har Pliktverket 168 anställda.

Den 1 juli i år ersattes värnpliktsutbildningen av en frivillig militär grundutbildning och mönstringen upphörde. Det här innebar en stor förändring för Pliktverket och vår verksamhet. 

Vid årsskiftet byter Pliktverket namn till Rekryteringsmyndigheten. Idag är verksamhet till största del finansierad av anslag, efter årsskiftet ska verksamheten istället till stor del finansieras av intäkter. 

– Vi ska fortsätta jobba med att ta fram det bästa rekryteringsunderlaget för våra kunder, säger Birgitta Ågren, Pliktverkets generaldirektör. Pliktverket har lång erfarenhet av att genomföra medicinska undersökningar och psykologiska bedömningar med hög kvalitet. Den erfarenheten tar vi med oss in i Rekryteringsmyndigheten. Den förändrade finansieringsformen ställer nya krav på oss – vi måste bli både mer flexibla och mer lyhörda för våra kunders behov. För att leva upp till kraven behöver vi förändra både organisationen och vårt sätt att arbeta. 

Den största neddragningen sker i Stockholm, där 19 tjänster försvinner. I Göteborg sägs 17 personer upp, i Karlstad 16 personer och i Kristianstad 11 personer.  

Verkets ledning, en administrativ avdelning samt en avdelning för central produktion finns även fortsättningsvis i Karlstad. På kontoren i Stockholm, Göteborg och Kristianstad genomför vi olika typer av urvalstester på uppdrag av våra kunder. 

De anställda får sina uppsägningsbesked den 30 november. Den nya organisationen gäller från och med den 1 december.

Så många är anställda på respektive kontor

Siffrorna anger antalet anställda idag och inom parantes antalet anställda från och med den 1 december.

Karlstad 62 (46)
Stockholm 39 (20)
Göteborg 36 (19)
Kristianstad 31 (20)


Mer information

Ann Elgemark, informationschef
054-14 66 61, 070-601 88 70

Sofie Engström, informatör
054-14 66 44, 070-601 88 83

 

Det här gör vi

Pliktverket genomför medicinska undersökningar och psykologiska bedömningar åt uppdragsgivare inom totalförsvaret. Exempel på uppdragsgivare är Försvarsmakten, polisen, Kriminalvården och Tullverket. Pliktverket ansvarar för central personalredovisning av totalförsvarets personal och för register över krigsplacerade.

Pliktverket har sitt huvudkontor i Karlstad. Vi genomför olika typer av urvalstester på kontoren i Stockholm, Göteborg och Kristianstad.