Svenska Handelsbanken AB

XACT Fonder AB: Ny VD och styrelseordförande för XACT Fonder AB

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 14:51 CET

XACT Fonder AB, som är ett dotterbolag till Handelsbanken, har utsett Dag Tjernsmo, rörelsechef Regionbanken Norge (Handelsbanken), till ny VD med tillträde den 1 november 2005. Han efterträder Kjell Norling, som lämnar VD-posten. Dag Tjernsmo har innehaft sin nuvarande tjänst sedan 1999 och har dessutom, sedan 2004, varit ansvarig för kapitalplaceringar inom Handelsbanken Norge.

Vid XACTs bolagsstämma den 26 oktober 2005 valdes Michael Sohlman, VD för Nobelstiftelsen, och Kjell Norling till styrelseledamöter. Michael Sohlman utsågs även till ny styrelseordförande för XACT Fonder.

Förutom de nyvalda styrelseledamöterna så sitter även Ulf Riese och Lars Wedin i styrelsen. Bengt Mellberg avgår som styrelseledamot.

- Det är mycket glädjande att vi har rekryterat Dag Tjernsmo och Michael Sohlman, två synnerligen kompetenta personer för det här området, säger Kjell Norling.


För ytterligare information kontakta:
Kjell Norling, chef Diskretionär Förvaltning inom Handelsbanken,
tfn: 08-701 2364

XACT Fonder är ledande inom börshandlade fonder i Norden. År 2000 lanserade XACT nordens första börshandlade fond och har idag fyra börshandlade fonder noterade på Stockholmsbörsen (XACT OMXS30TM, XACT OMXSBTM, XACT Bull och XACT Bear). Per den sista september 2005 uppgick det totala förvaltade kapitalet till 9,5 miljarder kronor. Fondbolaget är ett dotterbolag inom Handelsbanken, en av Sveriges ledande aktörer inom kapitalförvaltning.

XACT Fonder AB, Postadress: Blasieholmstorg 12, 106 70 Stockholm, Sverige, Tel. 08-701 4000, Fax 08-701 3833, xact@handelsbanken.se