Moll Wendén Advokatbyrå

XANO avyttrar EMEK

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2012 11:08 CEST

XANO Industri AB har den 6 juli 2012 via dotterbolag tecknat avtal med Skoparp Invest AB om avyttring av samtliga aktier i Eslöv Mekaniska Verkstad AB (EMEK). Försäljningen är ett led i XANOs arbete med att renodla koncernens verksamhet och bygga starka affärsenheter där synergier kan tillvaratas på ett bra sätt. MOLL WENDÉN Advokatbyrå var legal rådgivare åt säljarna.

EMEK arbetar som underleverantör till mekanisk industri med avancerad skärande bearbetning i främst rostfritt stål som specialitet. Företaget har ingått i XANOs affärsenhet Precision Technology.

Avyttringen får löpande liten effekt på XANOs resultat och ställning. EMEK omsatte under 2011 ca 42 MSEK. Avyttrade tillgångar och skulder uppgår till ca 31 MSEK respektive 10 MSEK. Köpeskillingen, som erläggs kontant, uppgår till ca 15,5 MSEK och utgörs av en fast köpeskilling om 12,3 MSEK och en villkorad tilläggsköpeskilling beräknad till 3,2 MSEK. Tilläggsköpeskillingen regleras i augusti 2013. Avyttringen medför en beräknad realisationsförlust om ca 6 MSEK.

Försäljningen är ett led i XANOs arbete med att renodla koncernens verksamhet och bygga starka affärsenheter där synergier kan tillvaratas på ett bra sätt.

Lars Weibull AB var säljarnas rådgivare genom hela transaktionsprocessen. MOLL WENDÉN Advokatbyrå var legal rådgivare åt säljarna. Anders Steén var ansvarig advokat på MOLL WENDÉN och Ola Flodin ansvarig projektledare på Lars Weibull. 

Kontakt

Anders Steén, advokat och delägare på MOLL WENDÉN. anders.steen@mollwenden.se, 040- 665 65 10

Relaterade länkar

Läs mer om MOLL WENDÉNs samarbete med Lars Weibull AB. 

Läs mer om MOLL WENDÉNs tjänster i samband med företagstransaktioner (M&A) .


Om XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver entreprenörsföretag baserade i Norden och Baltikum. Företagen levererar tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning.

bildkälla: Xano

MOLL WENDÉN advokatbyrå erbjuder kvalificerad affärsjuridisk rådgivning till stora och medelstora företag. Kunderna är oftast välkända och finns inom alla branscher. MOLL WENDÉN advokatbyrå har sin bas i Malmö och tar en aktiv roll i den regionala näringslivsutvecklingen. MOLL WENDÉN har lång erfarenhet av affärsjuridiskt arbete och arbetar lika ofta internationellt som nationellt. Advokatbyrån bildades 2003 genom ett övertagande av Linklaters verksamhet i Malmö.