XANO Industri AB

XANO - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 14:11 CET

Helåret (koncernen som helhet)
»  Nettoomsättningen var 1 268 MSEK (1 071)
»  Resultat efter skatt uppgick till 72 MSEK (-9)
»  Resultat per aktie var 10,60 SEK (-1,30)
»  I slutet av april fick dotterbolaget NPB en order från USA värd 75 MSEK
»  I augusti avyttrades samtliga aktier i Inmedic AB med dotterbolag
»  Samtliga aktier i Bladhs Industri AB med dotterbolag avyttrades per den 1 november

Helåret (kvarvarande verksamhet)
»  Nettoomsättningen var 1 049 MSEK (828)
»  Resultat efter skatt uppgick till 53 MSEK (1)
»  Resultat per aktie var 7,80 SEK (0,25)

Fjärde kvartalet (kvarvarande verksamhet)
»  Nettoomsättningen var 295 MSEK (237)
»  Resultat efter skatt uppgick till 16 MSEK (5)
»  Resultat per aktie var 2,35 SEK (0,85)

I utfall för kvarvarande verksamhet ingår inte resultat av den löpande verksamheten i avyttrade enheter samt resultat från avyttringen.

VDs kommentar
Koncernen redovisar ytterligare ett starkt kvartal med fortsatt försäljningsuppgång och god vinstnivå. Volymerna är tillbaka på 2008 års nivå med bibehållen lönsamhet. De kapacitetsanpassningar som genomfördes under 2009 har inneburit ett flexiblare arbetssätt och dessutom ett mer effektivt utnyttjande av bolagens resurser. Detta medförde att omställningen vid den tvära konjunkturuppgången under året kunde ske med begränsade störningar i produktionsprocesserna. Det finns fortsatt förbättrings­områden och därigenom potential för ytterligare stärkt lönsamhet framöver. Rådande orderläge indikerar att den positiva resultatutvecklingen fortsätter under det första kvartalet 2011.

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information kontakta:
» Sune Lantz, VD XANO Industri AB, tel 070 676 47 00

Denna information lämnades för offentliggörande den 10 februari 2011 kl. 14:00.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver entreprenörsföretag baserade i Norden och Baltikum. Företagen levererar tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning.