XANO Industri AB

XANO - ​Delårsrapport 1 januari – 30 september 2010

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 12:08 CET

Delårsperioden

»  Nettoomsättningen var 934 MSEK (743)
»  Resultat efter skatt uppgick till 41 MSEK (-15)
»  Resultat per aktie var 6,10 SEK (-2,30)
»  I slutet av april fick dotterbolaget NPB en order från USA värd 75 MSEK

Tredje kvartalet
»  Nettoomsättningen var 280 MSEK (229)
»  Resultat efter skatt uppgick till 11 MSEK (3)
»  Resultat per aktie var 1,65 SEK (0,30)
»  I augusti avyttrades samtliga aktier i Inmedic AB med dotterbolag

Händelser efter balansdagen
»  Efter balansdagen har samtliga aktier i Bladhs Industri AB med dotterbolag avyttrats

(Samtliga ovanstående belopp, även föregående års, avser kvarvarande verksamhet, d v s exklusive resultat av den löpande verksamheten i samt resultat från avyttring av Inmedic.)

VDs kommentar
Utvecklingen var fortsatt positiv under det tredje kvartalet. Koncernens affärsenheter redovisade försäljningsökning och överträffade också föregående års resultatutfall. Orderingången låg på en god nivå och var något stigande, en trend som hållit i sig även efter periodens utgång.

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information kontakta:
»  Sune Lantz, VD, tel 036-31 22 00

Denna information lämnades för offentliggörande den 4 november 2010 kl. 12:00.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver entreprenörsföretag baserade i Norden och Baltikum. Företagen levererar tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Under 2009 sysselsatte koncernen ca 850 personer och omsättningen uppgick till ca 1,1 miljarder SEK.