Xbrane Biopharma

Xbrane Biopharmas VD Martin Åmark intervjuas av Stockpicker

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2016 13:30 CET

Xbranes VD Martin Åmark intervjuas av Stockpicker med anledning av pågående nyemission inför notering på Nasdaq First North.

Ur intervjun i Stockpicker:

”Eftersom Xbrane uteslutande arbetar med komplexa, eller svårtillverkade, generikaläkemedel är konkurrenssituationen helt annorlunda jämfört med marknaden för mer lättillverkade läkemedel baserade på syntetiskt tillverkade småmolekyler. Ser vi till de närmaste tio åren kommer komplexa läkemedel med försäljning på över 1000 miljarder kronor att tappa sitt patentskydd. Detta öppnar upp en gigantisk marknad för komplexa generika på redan etablerade marknader där kostnadstryck från de som finansierar sjukvårdsystemet kommer att vara starkt bidragande till en ökad penetration”, säger Xbranes VD Martin Åmark.

Klicka här för att läsa hela intervjun

Om Xbrane Biopharma

Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar komplex biogenerika inom två huvudsakliga segment; generika på läkemedel med kontrollerad frisättning och generika på biologiska läkemedel, så kallade biosimilarer. Xbrane har en portfölj om totalt åtta potentiella kandidater inom dessa segment och adresserar en marknad där försäljningen av originalläkemedlen uppgår till cirka 95 miljarder SEK.

www.xbrane.com