Xbrane Biopharma

Xbrane Bioscience sluter globalt licensavtal med New England Biolabs

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2009 09:00 CEST

Det ett år gamla innovationsföretaget Xbrane Bioscience har slutit ett internationellt licensavtal med det USA-baserade bioteknikbolaget New England Biolabs (NEB). Avtalet innebär potentiellt stora licensintäkter för företagets första produkt Lemo System.

"Avtalet med NEB är ett viktigt steg i vår tillväxtstrategi och innebär att vår teknologi snabbt når ut på den globala marknaden", säger Maria Alriksson, VD för Xbrane Bioscience.

Xbrane Bioscience grundades för cirka ett år sedan som en avknoppning från Centret för biomembranforskning vid Institutionen för biokemi och biofysik vid Stockholms universitet och är baserad på de världsledande forskarna Dr. Jan-Willem de Giers och Dr. Samuel Wagners forskningsresultat. Xbrane Bioscience utvecklar plattformar för produktion av proteiner och vacciner, två av läkemedelsindustrins största tillväxtområden. Avtalet innebär ett kommersiellt genombrott för Xbrane Bioscience som både bevisar innovationshöjden och efterfrågan för produktionssystemet Lemo System.

Xbrane Biosciences grundare Dr. Jan-Willem de Gier förklarar produkten och dess fördelar: "Lemo System är en teknologi för att producera proteiner på ett enkelt och effektivt sätt. Lemo System har uppvisat högre produktionsnivåer för membranproteiner jämfört med befintliga system och fungerar också bra för andra sorters proteiner. Vårt system spar både tid och materialkostnader för läkemedelsforskningen".

Avtalet möjliggör för New England Biolabs att kommersialisera en rad produkter baserade på Lemo System genom sitt världsomspännande distributionsnät. Teknologin kommer dessutom att vara tillgänglig för utlicensiering från båda företagen.

"NEBs in-licensiering av Lemo System återspeglar vårt pågående arbete med att ta itu med de utmaningar som finns kring proteinproduktion och vårt mål är att göra verktyg och teknologier för detta tillgängliga för forskningssamhället. Produktion av membranproteiner är ett allmänt känt problem inom området för proteinproduktion och vi är glada att ha fått tillgång till en innovativ teknologi som kan vara en lösning till problemen", säger Dr. Peter Nathan, Director of Global Business Development på NEB.

För mer information kontakta:
Maria Alriksson, VD
Xbrane Bioscience
Mobil: 070-4330449
Email: maria@xbranebio.com

Om Xbrane Bioscience
Xbrane Bioscience utvecklar och kommersialiserar mångfacetterade plattformar för effektiv och kostnadseffektiv produktion av proteiner och vacciner. Företaget grundades i början av 2008 som ett spin-off-företag från det världsledande Centret för biomembranforskning vid Institutionen för biokemi och biofysik vid Stockholms universitet. Företaget har utvecklat ett reglerbart system för produktion av proteiner: Lemo System, med stöd från bl.a. VINNOVA och utvecklar nu plattformar för storskalig proteinproduktion samt vaccinutveckling. Ytterligare informations finns på www.xbranebio.com.

Om New England Biolabs (NEB)
New England Biolabs grundades i USA i mitten av 1970-talet och är idag branschledande inom upptäckt och produktion av enzymer för molekylärbiologiska applikationer och erbjuder idag branschens bredaste utbud av rekombinanta och endogena enzymer för genforskning. NEB utvidgar sin produktportfölj inom områden för PCR, kloning, produktion och rening samt fokuserar på stärkande allianser som möjliggör att nya teknologier når viktiga marknader. New England Biolabs är ett privatägt företag med huvudkontor i Ipswich, Massachusetts, USA . NEB har omfattande global distribution genom ett nätverk av exklusiva distributörer, agenter och fem dotterbolag i Kanada, Kina, Tyskland, Japan och Storbritannien. Ytterligare information finns på www.neb.com.

Om proteiner och läkemedel
Mer än 60 % av dagens läkemedel har membranproteiner som målmolekyl och forskning kring membranproteiners struktur och funktion är en viktig del i utvecklingen av nya läkemedel. Att utveckla ett nytt läkemedel tar mellan 10 och 15 år och kostar i genomsnitt 1 miljard dollar. Marknaden för produktion av membranproteiner är idag ca 200 miljoner dollar med en tillväxttakt på 20 %. En majoritet av de nya läkemedel och vacciner som är under utveckling är baserade på proteiner. Försäljningen av proteinbaserade läkemedel uppgick till 80 miljarder dollar och försäljningen av vacciner uppgick till 21 miljarder dollar år 2008. Båda marknaderna har en hög tillväxttakt.