Xdin AB

Xdin certifierat för ISO 9001:2000

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2003 08:52 CEST

Xdin erhöll ISO 9001 och 14001 certifiering i oktober 2000 och uppgraderar nu till ISO 9001:2000 certifikat.

ISO 9000 är den grupp av standarder och riktlinjer som utgör världens mest accepterade kvalitets-system. ISO 9001:2000 är en uppdaterad version av detta kvalitetssystem, som fokuserar mer på att mäta, övervaka och kontrollera kvalitetsfrågorna inom en organisation.

- För ett företag som Xdin, som kontinuerligt utvecklar produkter och processer åt våra kunder, så är det naturligt att arbeta med förbättringar och utveckling. Att uppgradera till den nya standarden har därför alltid varit en självklarhet, säger Allan Hagström, Kvalitetschef på Xdin.

- I framtiden, mer än någonsin, gäller det att förstå våra kunders nuvarande och kommande behov.
Det gäller att ständigt vara öppen för synpunkter på oss själva, och vårt sätt att arbeta, så att vi kan förändra och utveckla oss, till att bli ännu bättre. Här är 2000 certifikatet en viktig ingrediens. Vi får aldrig bli nöjda, även om vi har gott om nöjda kunder, säger Tomas Ängkulle, VD på Xdin.

- För att utveckla och förbättra vårt kvalitetssystem har vi använt Business Viewer, Xdins egenutvecklade verktyg för att beskriva processer och organisationer, som möjliggör att enkelt distribuera och uppdatera visuella verksamhetssystem. Detta leder till ett snabbare förändringsarbete och ökade konkurrensfördelar, tillägger Allan Hagström.

Totalt finns det i Sverige cirka 4 700 företag som är certifierade enligt någon av ISO 9000-serierna,

i världen totalt är cirka 550 000 företag certifierade. Innan årsskiftet 2003, då den gamla standarden upphör att gälla, beräknas cirka 50 % av företagen i Sverige uppgradera till den nya standarden.

För ytterligare information kontakta
Allan Hagström, Kvalitetschef, tel. 031-725 1013
Mikael Sievers, Corporate Communications, tel. 031-725 1056

Om Xdin
Xdin är ett utvecklingsföretag som med kreativitet utvecklar idéer, produkter och processer för nytänkande företag. Xdin väcker lusten och förmågan till förändring och utveckling genom att tillhandahålla tjänster, utbildning och skapande verktyg. Xdin har ca 250 medarbetare och har verksamhet i Sverige och USA. Xdin är ett navbolag inom Bure Equity koncernen.

Mer information om Xdin finns på bolagets hemsida: xdin.com