Xdin AB

Xdin har tecknat ett strategiskt partnerskap med The Partner Leveraged Affiliate Network (PLAN) avseende försäljning och distribution av programvaran Business Modeler® i Nordamerika.

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 09:03 CEST

Business Modeler® är ett användarvänligt modelleringsverktyg för grafisk illustration av modeller i överskådliga bilder genom standardiserade symboler/ikoner. Med hjälp av Business Modeler® är det möjligt att med bilder och modeller snabbt och entydigt beskriva verksamheters processer, ansvarsfördelning och krav från omgivningen.

- "Business Modeler har en betydande marknadsandel i Europa. Nu tittar vi på att expandera i Nordamerika och här har PLAN redan stora och etablerade försäljningskanaler på plats, vilket passar oss perfekt", säger Christer Carlström, ansvarig för partnerförsäljning för Business Modeler®.

PLAN är ett unikt "partnerskap för partners" vars ingående företag kombinerar varandras styrka med olika expertis roller som t.ex. återförsäljare, systemintegratörer eller specialisttjänster för specifika branschlösningar. Partnerskapet med Business Modeler® utökar PLAN:s redan imponerande portfölj av mjukvaror som dem erbjuder kunder i Nordamerika.

- "Business Modeler kan jämföras med att använda ritningar vid byggnation av hus.", säger Mike Hawksworth, VD för MSS Enterprise Solutions som är återförsäljare för PLAN i Västra Nordamerika. "De grafiska modellerna illustrerar strukturen och tolkningen av den nuvarande verksamheten. Med hjälp av Business Modeler kan företag illustrera vilka effekter föreslagna förändringar får, innan implementering av nya processer och system har genomförts. Detta verktyget är obetalbart!"Om Xdin och Business Modeler®. Business Modeler® utvecklas av Xdin - ett av Sveriges snabbast växande teknikkonsultföretag som utvecklar produkter och processer åt kunder främst inom fordons-, energi- och verkstadsindustrin. Bolaget har över 360 medarbetare med kontor i Sverige och USA.


Om PLAN. The Partner Leveraged Affiliate Network (the PLAN) är ett snabbväxande nationellt nätverk av återförsäljare och partners med ett gemensamt intresse av att erbjuda Nordamerikanska kunder affärs- och tekniklösningar. PLAN skapades ursprungligen för att fungera som en distributör för IFS Applications™ affärssystem i Nordamerika. I dag erbjuder PLAN flera kompletterande industriledande teknologi lösningar. Mer information finns på www.worktheplan.net