Xenter Botkyrka

Xenter/Tumba gymnasium enda i landet med fyra estetiska spetsutbildningar

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 15:51 CET

Skolverket har tilldelat Xenter/Tumba gymnasium i Botkyrka fyra riksrekryterande estetiska spetsutbildningar inom Animation, Foto, Ljud och Film/TV, samt riksintag till yrkesutbildningen Grafisk Medieproduktion, vilket gör skolan unik i landet.

 

Enligt Skolverket har Xenter/Tumba gymnasiums spetsutbildningar:

· God kvalitet

· Nationell efterfrågan på både kunskaper och färdigheter 
som utbildningen ger

· Ett nationellt intresse av att elever ska kunna söka från hela landet

· Etablerat samarbete med högskola som är relevant för utbildningen

 

Genom Skolverkets beslut blir Xenter/Tumba gymnasium unikt. Det är den enda skolan i landet med fyra estetiska spetsutbildningar. Foto och Ljud är de enda spetsutbildningarna av sitt slag i landet, Animation och Film/TV de enda i Mälardalen.

– Vi är mycket stolta över det erkännande som Skolverkets beslut innebär,säger Margareta Sten, utbildningsledare på Xenter. En del blev kanske överraskade av att fyra estetiska spetsprogram hamnade på Xenter/Tumba gymnasium, men det här är resultatet av många års medvetet utvecklingsarbete tillsammans med bransch och högskola. Grunden lades redan 1992 när vi startade Stockholms läns första Medieprogram och nu ser vi fram emot att få välkomna elever från hela landet.

Spetsutbildningarna som börjar hösten 2011 kommer att utbilda 70 elever inom profilerna Animation, Foto, Ljud och Film/TV och ytterligare 20 elever utbildas till bland annat tryckare och originalare på yrkesutbildningen Grafisk Medieproduktion.

 

Xenters koncept att arbeta med undervisning knuten till projekt som tränar eleverna i att ta ansvar och vara entreprenörer ligger helt i linje med de krav som ställs på verksamma inom mediebranschen. Därför vill många företag samverka kring utbildningarna, både runt praktik och runt utvecklingsfrågor.

– Jag tycker att Xenter/Tumbas gymnasium har en av Sveriges absolut främsta ljudutbildningar. I Sverige är det bara Xenter som har behörighet att certifiera för tre diplom i Pro Tools. Därför vill jag rekommendera Xenter/Tumba gymnasiums estetiska spetsprogram för alla som vill utbilda sig inom ljud på ett riktigt bra sätt, säger Anders Glantz från Digidesign/Avid som sitter i Xenters branschråd och Mikael Ljuhs, Excecutive Producer/Director,

Mediatec Broadcast, också han i Xenters branschråd, är inne på samma linje:

– Xenter är mycket professionella utbildare och håller hög kvalitet på sina kurser. Vi har därför valt att samarbeta med dem kring deras gymnasie- och Yrkeshögskoleutbildningar.

 

Även bland högskolorna uppskattas den höga nivån på utbildningarna. 
– Vi ser ett stort värde i den grundutbildning som Xenter har bedrivit inom medieprogrammet. Precis som det behövs musikutbildning och dansutbild-ning på hög nivå inom gymnasieskolan behövs motsvarande utbildning inom Film, Radio och TV med mycket god kvalitet. Vi välkomnar därför att Xenters utbildningar av Skolverket utsetts till riksrekryterande Estetiska spetspro-gram,säger Tinna Joné, Prefekt Dokumentärfilm, Radio och TV, Dramatiska institutet (blivande Stockholms dramatiska högskola) och får medhåll från sin kollega på Södertörns Högskola J-O Gullö, Fil.dr, programansvarig för Jour-nalistik och multimedia - JMM, Södertörns högskola.

 

 

Frågor besvaras av:

Margareta Sten, utbildningsledare Xenter

margareta.sten@xenter.se

08-530 630 26

 

Pressbilderwww.xenter.se/spetsprogram

Foto: Patrik Lark, Xenter.

(Film/TV- och Ljudelever livesänder från Xenters A-studio direkt till webben).

 

 

Xenters/Tumba gymnasiums Estetiska spetsutbildningar:

· Animation

· Foto

· Ljud

· Film/TV

Xenters/Tumba gymnasiums grafiska yrkesutbildning med riksintag:

· Grafisk Medieproduktion

 

Xenter är en yrkeshögskola som också driver Tumba gymnasiums

medie-/estetiska/grafiska utbildningar. Tumba gymnasium är huvudman för utbildningarna och sköter all kärnämnesundervisning som matematik, svenska och historia.


Tumba gymnasium är en av Botkyrka kommuns tre gymnasieskolor.

Kommunens gymnasieskolor har även spetsprogram inom Finansekonomi och Nycirkus, samt nationella riksrekryterande idrottsutbildningar för Handboll och Innebandy.

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 80 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se