XPonCard Group AB

XPonCard etablerar ett joint venture i samarbete med RS2

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 09:29 CEST

International för att skapa en aktör i Nordeuropa för utveckling och försäljning av administrationslösningar för plastkort.

XPonCard utvecklar sin roll som aktör inom kort- och betalningsadministrationslösningar i Nordeuropa och etablerar joint venture i samarbete med RS2 International.

RS2 International levererar kortadministrationsplattformen BankWorks som XPonCard använt sedan år 2000 för administrationstjänster under namnet XPonCard Service Systems. Avtalet innebär att parterna etablerar ett gemensamt bolag - NEPS I/S (Northern European Processing Services) med bas i Danmark. Det nya bolaget har exklusiv försäljningsrätt i Danmark, Sverige, Finland, Norge, Island, Estland, Lettland, Litauen och Polen och råder, inom det geografiska området, över samtliga rättigheter till programvaror i nuvarande och framtida versioner. Försäljningsarbetet drivs från XPonCard samtidigt som ett tätt strategiskt utvecklingssamarbete med RS2 International etableras.

Det nya bolaget förväntas inte påverka koncernens resultat 2004. Genom det nya bolaget kan XPonCard emellertid möta det ökade behovet på marknaden då allt fler företag önskar helt eller delvis outsourca administrationen av sina plastkort.

För mer information
XPonCard Group AB
Flemming Breinholt
Koncernchef
telefon 0046-8-6587550

XPonCard är marknadsledande i Norden vad gäller utveckling, tillverkning och administration av helhetslösningar för
plastkort och har en global verksamhet inom SIM-kort för mobiltelefoni. Bland kunderna återfinns banker, telekomoperatörer
och butikskedjor, som ser plastkort med magnetremsa och i växande grad smart cards som ett medel för säkrare transaktioner
och långsiktiga kundrelationer. XPonCard är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

XPonCard Group AB
Box 6600 - SE-113 84 Stockholm - Tel. +46 8 658 75 50 - Fax +46 8 658 75 99 - E-mail: mail@xponcard.com - www.xponcard.com
Publikt bolag org.nr. 556408-3854 - VAT-No. SE556408385401