XPonCard Group AB

XPonCard Group AB (publ) utser Remium Securities till likviditetsgarant

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2003 09:10 CEST

XPonCard Group AB (publ) utser Remium Securities till likviditetsgarant

XPonCard Group AB har utsett Remium Securities till likviditetsgarant för sin aktie som är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Syftet är att främja likviditeten i aktien inom ramen för Stockholmsbörsens system med likviditetsgaranter. Åtagandet påbörjas fr.o.m. den 2 juni 2003.

Om XPonCard Group AB (www.xponcard.com)

XPonCard är marknadsledande i Norden vad gäller utveckling, tillverkning och administration av helhetslösningar för plastkort och har en global verksamhet inom SIM-kort för mobiltelefoni. Bland kunderna återfinns banker, telekomoperatörer och butikskedjor, som ser plastkort med magnetremsa och i växande grad smart cards som ett medel för säkrare transaktioner och långsiktiga kund­relationer.

Om Remium (www.remium.com)

Remium är en fondkommissionär specialiserad på aktiehandel, finansiell analys och rådgivning med fokus på tillväxtföretag. Bolaget är medlem på Stockholmsfondbörs sedan 1996 och på Helsinki Stock Exchange sedan 2000.För ytterligare information kontakta:

Flemming Breinholt, Koncernchef, tel. 08 658 7550
Björn Garat, Remium Securities, tel. 08 454 3291

XPonCard Group AB
PB 6600 - SE-113 84 Stockholm
Tel. +46 8 658 75 50
Fax +46 8 658 75 99
E-mail: mail@xponcard.com
www.xponcard.com
Publikt bolag org.nr. 556408-3854
VAT-No. SE556408385401