XPonCard Group AB

XPonCard och Sdu Identification tecknar avtal om leverans av nytt finskt biometriskt pass

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 18:36 CEST

Det finska Inrikesministeriet har fattat beslut om att införa nya biometriska pass i Finland. Sdu Identification BV, som ägs av den holländska staten, har tillsammans med XPonCard i Finland valts att tillverka och individualisera de nya passen.

Passböckerna kommer att tillverkas i Holland. Personuppgifter, biometriska data och bild skall individualiseras in i passen i XPonCards säkra anläggning i Helsingfors.

Finland kommer att införa nya biometriska pass tidigast 1 maj 2005. I en första fas kommer en ansiktsbild lagras på ett chip. Införandet följer de beslut omkring obligatoriska biometriska kännetecken i pass som fattats inom Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes frågor.

Ordern kommer inte att påverka koncernens resultat under 2004.

För mer information
XPonCard Group AB
Flemming Breinholt

XPonCard är marknadsledande i Norden vad gäller utveckling, tillverkning och administration av helhetslösningar för
plastkort och har en global verksamhet inom SIM-kort för mobiltelefoni. Bland kunderna återfinns banker, telekomoperatörer och butikskedjor, som ser plastkort med magnetremsa och i växande grad smart cards som ett medel för säkrare transaktioner och långsiktiga kundrelationer. XPonCard är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

XPonCard Group AB
Box 6600 - SE-113 84 Stockholm - Tel. +46 8 658 75 50 - Fax +46 8 658 75 99 - E-mail: mail@xponcard.com - www.xponcard.com
Publikt bolag org.nr. 556408-3854 - VAT-No. SE556408385401