Xtranet

Xtracom förvärvar fiberteknikbolaget CTCS

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 09:26 CET

(Aktietorget: XTRA)

Xtracom AB (publ), listad på Aktietorget, har skrivit avtal om förvärv av CTCS AB.
CTCS är en leverantör av kommunikationsnät med inriktning på fibernätverk. Bolaget har under 2006 expanderat kraftigt och sysselsätter idag ca 30 personer varav merparten är specialicerade på installation av optiska fibernätverk för bredbandskommunikation.


Till kunderna hör allmännyttiga bostadsbolag, kommuner, operatörer, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Bolaget har sitt säte i Solna, men finns etablerade på flertalet orter runtom i Sverige såsom Göteborg, Norrköping, Bjuv, Södertälje m.fl.

Förvärvet betalas med 8,5 miljoner nyemitterade aktier i Xtracom. En tilläggsköpeskilling utgår för perioden 2007-2008 baserat på bolagets nettovinst.

"CTCS har under 2006 visat att de är kapabla att växa kraftigt under bibehållen lönsamhet. Inom Xtracom värdesätter vi dessa variabler mycket högt. Vi har tidigare varit tydliga med vår strategi att växa som utförandeorganisation inom segmentet bredbandsnät. Detta förvärv är ett viktigt steg i att ytterligare stärka koncernens position på den närmast explosiva svenska bredbandsmarknaden" säger Per Hallerby, VD på Xtracom AB (publ)

"CTCS kommer, förutom kunnig personal inom fiberinstallation, tillföra värdefull kunskap inom projektering och totalentreprenadskunnande. Vår bedömning är att CTCS kommer att bidra positivt till koncernens resultat från start" fortsätter Per Hallerby.

"Med Xtracom som ny ägare får CTCS tillgång till ett viktigt nätverk och ekonomiska resurser för fortsatt expansion" säger Carl Löfvander, VD för CTCS AB.

"Såväl kunder som leverantörer värdesätter den stabilitet och ökade ekonomiska styrka som dagens affär innebär" avslutar Carl Löfvander.

För information om CTCS AB, besök hemsidan www.ctcs.se

För ytterligare information, vänligen kontakta

Per Hallerby
Verkställande direktör, Xtracom AB (publ).
Mobiltelefon: 070-658 68 68
e-post: per.hallerby@xtracom.se

Lars Widén
Styrelseordförande, Xtracom AB (publ)
Mobiltelefon: 070-237 88 99
e-post: lars.widen@xtracom.se