GPSLogik AB

XTRAKK® Positioneringstjänst & Trafikledningssystem.

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2010 08:42 CEST

XTRAKK® Positioneringstjänst & trafikledningssystem.

Vi erbjuder marknadens mest ändamålsenliga, prisvärda och lättanvända positioneringssystem för logistik och transport. Du får med oss ett unikt SATELLITPERSPEKTIV, du ser hur dina resurser nyttjas. Alla fordonsaktiviteter visas i nutid och dåtid. Ett samarbete med GPSLogik AB leder direkt till ökad lönsamhet, trygghet och förbättrad service till dina kunder. Det är viktigare än någonsin att hitta moderna och effektiva lösningar som kan klara uppdragen snabbt, kostnadseffektivt och på ett tillförlitligt sätt. Oavsett om det gäller lastbilar, persontransport, tjänste- eller servicebilar kan vi leverera ett effektivt och driftssäkert kommunikations- och trafikoptimeringssystem. Med XTRAKK® som verktyg så garanterar du att din verksamhet och resurser nyttjas effektivt och maximalt.

Livet är mycket enklare om man ALLTID har tillgång till svar på följande frågor. -VAR, -NÄR, -VEM, -HUR

XTRAKK ger dig bl.a nedanstående fördelar.

Minskade bränslekostnader
ETT GPS-baserat FORDONSPOSITIONERINGSSYSTEM minskar dina bränslekostnadern. Vårt system synliggör och rapporterar automatiskt avikelser som kostar pengar, t.ex. onödig tomgångkörning, fortkörning, och obehörig användning av fordon och möjlighet att optimera rutter och dess stilleståndstider.

Förbättra produktiviteten
Du vet exakt vart dina fordon är och var de varit och när.

Minska dina kostnader för arbetskraft
GPS-övervakning ser var förarna är och hur länge de påstått sig arbeta med utrustningen/fordonet.

Gör vardagen säkrare för dina förare

Förare tar större ansvarar och agerar bättre i trafiken när de är medvetna om att du övervakar din verksamhet med GPS-sändare. Dessutom kommer du att veta exakt vart de är om de behöver hjälp.

Vi ger dig data så du kan optimera din fordonsflotta
Minska din klimatpåverkan genom att eliminera ineffektiva körbeteenden och slösaktig tomgångskörning. Vi ger dig rapporter som avslöjar felaktigt användande av fordonen.

Förläng livet på din fordonsflotta
Få automatiska meddelanden när schemalagt underhåll behövs eller när diagnostiska varningar inträffar (diagnostiska enheter). Vi kan utrusta dina bilar med CANbus som kommunicerar med motorns styrbox. Men också enkla mätningar som drifttider kan räcka. Du får en påminnelse att det kan vara dags att titta på bromsar, däck och annat efter en viss drifttid eller kilometerställning uppnåts.

Fakturera dina kunder mer korrekt
Vår GPS-baserade postioneringsutrustning och webbsystem sparar all insamlad data och ger dig detaljerade rapporter som hjälper dig att avgöra och bevisa att du faktiskt varit på plats om du har faktureringstvister med din kund. Våra rapporter ökar också antalet faktureringstillfällen då förare av servicefordon ibland glömmer av gjorda kundbesök. Minnet brukar alltid komma tillbaks när det presenteras tillsammans med en geografisk plats, då också faktureringstillfället och material som var 'bortglömt'.

Anpassade rapporter och varningar

GPSLogik AB ger dig automatiska rapporter så att du enkelt kan hantera undantag för att uppfylla dina behov och krav.

Förbättra svarstider
Transportledare arbetar effektivare när de alltid vet vart fordonen är. Realtidspositionering ger dig en grym konkurrensfördel. Förbered kunder och omlastningsterminaler automatiskt med hjälp av GPSLogiks zonsystem som automatiskt skickar SMS till både kunder och transportledare.

Förbättra kundservicen

Med en GPS-sändare i fordonet så har du alltid tillgång till raka besked till dina kunder när de ringer. Du vet alltid, -VAR, -VEM, -NÄR och HUR.

Mobil Access

Hantera och kommunicera med din fordonsflotta via mobila enheter. Vårt system är webbaserat och kan nås via GPRS-nätet

Stöld

Vid stöld av fordon eller gods så kan du hjälpa myndigheterna att återkräva det stulna med minut-för-minut spårning och positionering. Enkelt för dig, svårt för tjuven.


Verklighetsbaserad transportledning
XTRAKK-portalen ger dig kontroll, överblick och kontakt med den mobila fordonsparken. GPSLogik kopplar samman alla fordon och transportledningen i ett informationsnätverk, via PC-baserade fordonsterminaler, SMS och email.

Realtidspositionering direkt på karta och i tabellformat

Vi erbjuder våra kunder att följa sina fordon/objekt i realtid på vår webbaserade kartapplikation XTRAKK. Du ser aktuelll position, hastighet, riktning samt vilken rutt fordonet tagit under dagen och vilka stopp som gjorts och hur långa stoppen varit. Du kan även titta på historiska data som vi sparat i vår databas. All insamlad data kan exporteras, vi kan ge dig geo-data direkt till ditt affärsystem om du vill. Kombinera t.ex. ihop ett fordons aktuella latitud & longitud med ett kolliID så kan vi visa var godset är i realtid.

Elektronisk körjournal

Att skriva körjournal för hand är tidsödande och stämmer kanske inte till 100%. GPSLogiks automatiskt skapade körjournal stämmer alltid med faktiskt körd sträcka och tillfälle. Verifiering med kartbild och tabell bekräftar företagsbilarnas rörelser. Ladda ned körjournalen själv från vår server eller få journalen mailad till dig. Det händer att personal glömmer av fakureringstillfällen eller att kunder ifrågasätter fakturerad tid. Med hjälp av rapporter från GPSLogiks servrar får ni ett perfekt underlag att dubbelkolla alla genomförda aktiviteter hos kund och skickade fakturor. 5% ökad omsättning p.g.a bättre faktureringsunderlag? Är detta lågt räknat - vad tror du?

Vi är specialister på GPS-positionering och telematik-applikationer. Vi har alla typer av GPS-sändare för alla ändamål.