Xtranet

Xtranet AB får order värd 4 MSEK

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 10:39 CET

(Aktietorget: XTRA)

Xtracoms dotterbolag Xtranet AB har fått i uppdrag att förse bostadsområdet Ljura i Norrköping med bredbandsnät. Området ägs av Hyresbostäder i Norrköping AB (HNAB) och kommer att drivas med Tele2 som kommunikationsoperatör.

Uppdraget beräknas omsätta ca. 4 MSEK och innefattar projektering, installation och dokumentation av fastighets-, och områdesnät baserat på optisk fiber. Arbetet påbörjas omedelbart och beräknas färdigställt under maj 2007.

"Ett mycket intressant uppdrag och ännu en attraktiv order som konfirmerar vår etablering på marknaden", säger Per Meurling, VD Xtranet AB

För mer information, vänligen kontakta:

Per Meurling
Verkställande direktör, Xtranet AB
076-205 0858
per.meurling@xtranet.se

Lars Widén
Styrelseordförande, Xtracom AB (publ)
070-237 8899
lars.widen@xtracom.se

Om Xtracom

Xtracom AB(publ) har som affärside att genom dotterbolag leverera konsulttjänster och operatörslösningar inom Internet, IP-telefoni, och IP-TV. Bolaget arbetar även med att utforma och förbättra kundernas IT-stödsystem och relaterade affärsprocesser.

Xtracoms dotterbolag vänder sig huvudsakligen till operatörer, stadsnät och fastighetsägare med tjänster som sträcker sig från byggnation av fysisk infrastruktur till implementering och drift av IP-tjänster.

Xtracom AB (publ) grundades 2005 och är noterat på Aktietorget och handlas under symbolen XTRA