Xtranet

Xtranet: Ordföranden ökar i Xtranet

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2010 13:00 CET

(Aktietorget: XTRA)

Jan Danielsson, styrelseordförande i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ), har per den 8 januari 2010 förvärvat 195 000 aktier i bolaget. Hans totala innehav uppgår därmed till 700 000 aktier, motsvarande 0,51 procent av aktiekapital och röster.

För mer information, kontakta:
Hans Erik Persson, VD
08-619 84 00
073-656 39 00
hans-erik.persson@xtranet.se


Om Xtranet
Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) är en ledande aktör på marknaden för projektering, projektledning, installation och underhåll av bredbandsnät dvs strukturerade och trådlösa områdes-, access-, och fastighetsnät. Verksamheten bedrivs i Sverige och internationellt. Bland kunderna finns fastighetsbolag, telekombolag och offentliga organisationer. Genom helhetslösningar från projektering, entreprenad till drift och underhåll kan bolaget erbjuda såväl kvalitets- som kostnadsmässigt attraktiva lösningar.
Xtranet är sedan december 2005 noterade på Aktietorget (kortnamn XTRA) med ca 670 aktieägare. Se vidare www.xtranet.se