Xtranet

Xtranet tidigarelägger rapport för Q1 2009

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 10:41 CEST

(Aktietorget: XTRA)

Xtranets rapport för första kvartalet 2009 kommer att presenteras tisdagen den 5 maj istället för den 20 maj. Publicerade datum för kommande rapporter ligger fast.


För mer information, kontakta:

Hans Erik Persson, VD
08-619 84 00
073-656 39 00
hans-erik.persson@xtranet.se

Om Xtranet

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) är en ledande aktör på marknaden för projektering, projektledning, installation och underhåll av bredbandsnät dvs strukturerade och trådlösa områdes-, access-, och fastighetsnät. Verksamheten bedrivs i Sverige och internationellt. Bland kunderna finns fastighetsbolag, telekombolag och offentliga organisationer. Genom helhetslösningar från projektering, entreprenad till drift och underhåll kan bolaget erbjuda såväl kvalitets- som kostnadsmässigt attraktiva lösningar.
Xtranet är sedan december 2005 noterade på Aktietorget (kortnamn XTRA) med ca 670 aktieägare. Se vidare www.xtranet.se