Xtranet

Xtranet: Xtranet AB får fortsatt uppdrag från Stockholmshem

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 10:36 CEST

 

(Aktietorget: XTRA)

Xtranet har fått i uppdrag av Stockholmshem att förse ca 500 lägenheter i södra Järva med bredbandsnät. Uppdraget är en tilläggsbeställning till tidigare utfört förberedande fastighetsnät och gäller installation av optisk fiber samt lägenhetsnät i bostäderna. Ordervärdet är beräknat till 2,5 - 3 mkr.

Installationen är ett led i den omfattande bredbandsutbyggnad som utförs av de allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm.

Arbetet har påbörjats och beräknas vara avslutat i början av juni.


För mer information, kontakta:
Hans-Erik Persson, VD
08-619 84 00
073-656 39 00
hans-erik.persson@xtranet.se


Om Xtranet 
Xtranet Gruppen AB (publ) är en ledande aktör på marknaden för projektering, projektledning, installation och underhåll av bredbandsnät dvs strukturerade och trådlösa områdes-, access-, och fastighetsnät. Verksamheten bedrivs i Sverige och internationellt. Bland kunderna finns fastighetsbolag, telekombolag och offentliga organisationer. Genom helhetslösningar från projektering, entreprenad till drift och underhåll kan bolaget erbjuda såväl kvalitets- som kostnadsmässigt attraktiva lösningar.
Xtranet är sedan december 2005 noterade på Aktietorget (kortnamn XTRA) med ca 670 aktieägare. Se vidare www.xtranet.se