Transportföretagen

Fortsatt dystert i transportnäringen

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2013 09:00 CET

Den europeiska skuldkrisen, vikande export och en stark krona pressar fortsatt den svenska ekonomin. Detta påverkar transportnäringen starkt. TransportIndikatorn för fjärde kvartalet bekräftar en dyster bild. Transportindikatorn hamnar på -20 (-25 kvartal tre).

Trots att svensk ekonomi är relativt stabil jämfört med övriga Europa, är förhållandena tuffa. TransportIndikatorn för fjärde kvartalet 2012 vittnar om fortsatt pessimism bland företagen, trots en liten ökning jämfört med tredje kvartalet.

Endast 13 procent tror att antalet anställda inom det egna företaget kommer att öka under det kommande kvartalet, medan fler, 22 procent, bedömer att antalet kommer att minska. Fler än en fjärdedel, 27 procent, tror på minskad omsättning.

-  TransportIndikatorn bekräftar tendensen från tidigare mätningar. Det besvärliga konjunkturläge som bland annat exportindustrin befinner sig i ger återverkningar i transportnäringen. Förändringar – i form av ytterligare turbulens i den internationella ekonomin eller fler företagsnedläggningar – kan snabbt förvärra läget ytterligare. Det är viktigt att den kommande avtalsrörelsen präglas av ansvar och återhållsamhet för att inte riskera sysselsättningen och Sveriges ekonomi, säger Peter Jeppsson, vd för TransportGruppen.

TransportIndikatorn för fjärde kvartalet 2012 landar på -20 (-25 för kvartal 3). TransportIndikatorn är TransportGruppens kvartalsvis återkommande temperaturmätare på nu­läget och framtidstron i transportnäringen.

Läs och hämta hela TransportIndikatorn på transportgruppen.se

För mer information kontakta Ebba Engström, pressekreterare, 0730-447120 eller ebba.engstrom@transportgruppen.se


TransportGruppen är en gruppering inom Svenskt Näringsliv för åtta arbetsgivar- och branschförbund i Transportnäringen. Vi ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och folkbildar om transporternas betydelse för näringsliv och samhälle, tillväxt och välfärd. Våra åtta förbund har drygt 11 300 medlemsföretag med runt 160 000 anställda.