Yay! Brand and Design Agency AB

Yay! Brand and Design Agency AB – En ny byrå, med fokus på helheten

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2012 11:12 CET

Yay! Brand and Design Agency AB
En ny byrå, med fokus på helheten

Att hjälpa företag att bli framgångsrika kräver mer än att leverera snygg yta. Kikki Högberg, som har lång erfarenhet av varumärkesutveckling inom olika branscher, startar nu Yay! Brand and Design Agency AB och fokuserar på helhet.

I dagens alltmer transparenta samhälle har kritiska konsumenter en stark röst, bland annat genom sociala medier. För ett företag som förstått och tagit till sig de nya förutsättningarna innebär det nya möjligheter. Många företag saknar samtidigt medvetenhet om att hela företaget påverkar varumärket. Inte bara det som sägs, utan allt företaget gör. Och sättet det görs på.

Traditionell reklam inte längre alltid lösningen
För ett företag som tror att lösningen ligger i en häftig kampanj eller ny broschyr, kan det innebära många onödiga kostnader att lära sig att verkligheten sällan är så enkel. Att långt ifrån alla konsulter ser vikten av helheten, utan med glädje levererar den ena glättiga broschyren efter den andra till sina kunder, är något Kikki Högberg tagit fasta på när hon nu startar Yay! Brand and Design Agency. Hon menar att det inte är ovanligt att företag hamnar i någon sorts vakuum när de fått en tjusig yta med hjälp av flashig reklam som inte bottnar i det affärs- och verksamhetsstrategiska arbetet. En strategi för ett varumärke ska implementeras i hela organisationen, in i minsta detalj.

Det är så otroligt viktigt att arbeta med hela varumärket, menar Kikki Högberg. Det spelar ingen roll hur häftig, rolig eller fantastisk reklam ett företag gör om till exempel service och bemötande inte fungerar. Viktigast av allt, fortsätter hon, är att alla medarbetare är motiverade och känner företagets riktning.

Bidra till positiva siffror
Allt inom ett företag påverkar synen på varumärket och det gäller att arbeta konsekvent. Den nya byrån kommer att ta ett helhetsgrepp och arbeta med alla de delar som på olika sätt kan påverka ett företags varumärke som konceptuella lösningar, butiksdesign, produktutveckling, personalens agerande, medieval och andra påverkande faktorer. Det är lika viktigt att göra rätt intryck på plats där produkterna säljs,som att lägga fokus på intern och extern kommunikation i form av exempelvis reklam.

Ju längre jag arbetar i branschen desto tydligare upplever jag behovet av det Yay! nu erbjuder. Vi vill inte nöja oss med att leverera snygg yta, vi vill helt enkelt hjälpa företag att bli framgångsrika och få positiva siffror på sista raden i bokslutet, avslutar Kikki Högberg.

Yay! Brand and Design Agency AB omfattar allt från varumärkesstrateger, kreatörer och arkitekter till stylister, fotografer och experter inom retail och fashion. Yay! omfattar också ett betydande nätverk av byråer inom reklam- och webbmarknadsföring.

Kontakt
Kikki Högberg
08-20 42 00, 070-370 52 61
kikki@yaybd.se

People do not believe in what you say, they believe in what you do and how you do it. We help our clients to position and create successful brands. Yay! It just feels good.