Eskilstuna kommun

YH-center i Eskilstuna är på rätt väg trots avslag

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2016 15:40 CET

Myndigheten för yrkeshögskolan beviljade inte någon av de totalt sex ansökta utbildningarna från Eskilstuna.

- Vi ska ta reda på och analysera anledningen till avslagen. Självklart är vi besvikna eftersom vi ser ett behov av yrkeshögskoleutbildning i Eskilstuna. Både från Eskilstunas arbetsgivare som efterfrågar kompetens och från framtida studerande, säger Sari Lanninger projektledare för YH-center i Eskilstuna.

Hon fortsätter:

- Det är externa utbildningsanordnare som söker utbildningarna och det vi på YH-center i Eskilstuna kan göra är att dra lärdom av beslutet från myndigheten. Det vi tar med oss framåt är att det visar ännu mer, att vi är på rätt väg med projekt YH-center.

Marie Svensson (S), ordförande i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, instämmer och säger:

- Det är klart att vi är väldigt besvikna över att vi inte fick några utbildningar till Eskilstuna. Om man jämför med andra städer som har organiserat sig kring yrkeshögskoleutbildning så har det varit gynnsamt för dem. De har ett försprång. På samma sätt måste vi rusta oss i Eskilstuna. Det innebär att vi fortsätter på den inslagna vägen att bygga upp ett eget YH-center.

I projekt YH-center jobbar tre utbildningsmäklare, dels med att bygga upp en fysisk mötesplats, dels med att få fler yrkeshögskoleutbildningar till Eskilstuna. Projektet har varit igång i fem månader och är ännu i sin linda. 
 
Det viktigaste utbildningsmäklarna kommer att jobba med under 2016 är att fortsätta undersöka vilken kompetens företag och arbetsgivare behöver. Kompetenskartläggning av näringslivets behov för nya yrkeshögskoleutbildningar till nästa år är redan igång. Tillsammans med näringslivsutvecklarna görs bland annat företagsbesök.

- Det yrkeshögskolecenter som nu håller på att byggas upp inom ramarna för projekt YH-center kommer att fortsätta. Det är viktigt både för Eskilstunas företag att få tillgång till viktig ny kompetens och att fler kan studera och karriärväxla inom Yrkeshögskolan säger Harriet Bergström (bild), områdeschef för vuxenutbildningen i Eskilstuna.

De utbildningar som söktes av externa utbildningsanordnare hösten 2015 som nu myndigheten för yrkeshögskoleutbildning har gett avslag för: internationell affärsutvecklare, boendepedagog inom socialt arbete, återvinningstekniker, produktionstekniker, verktygsmakare med blått certifikat och logistikledare.

Kontaktpersoner:

Harriet Bergström
Områdeschef vuxenutbildningen i Eskilstuna
harriet.bergstrom@eskilstuna.se, 070-633 83 92

Marie Svensson (S)
Ordförande Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
marie.svensson@eskilstuna.se, 070-086 65 20

Yrkeshögskoleutbildning är arbetslivets egen utbildningsform. Det betyder att utbildningen måste ha anknytning till arbetsmarknaden och branschen är med och formar innehållet. 9 av 10 går ut i jobb efter examen.

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.