Yield AB

Yield: Bokslutskommuniké 2009

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 11:34 CET

(Aktietorget: YILD B)

* Yield har genom avyttring av icke strategiska innehav fokuserat på de tre innehav som bedöms ha störst potential vad gäller värdeutveckling.
* Utvecklingen i Yields intressebolag Isofol Medical bedöms som mycket positiv, såväl värdemässigt som vad gäller verksamheten. Under fjärde kvartalet genomförde Isofol en lyckad kapitalanskaffning där Yield försvarade sin andel.
* De två övriga innehaven, Aitellu och ICU, utvecklas positivt. Förhandlingar angående strukturaffär pågår.
* Bolaget genomförde en sammanläggning av bolagets aktier där varje 30-tal aktier blev en aktie.
* Yields aktiekurs har under inledningen av 2010 haft en gynnsam utveckling med en ökning från cirka 3 kronor till 5-6 kronor.
* Resultatet för perioden uppgick till - 2 379 Tkr (- 375 Tkr)