IGE International Gold Exploration AB

YIELD OCH IGE SAMARBETAR OM GULDPROSPEKTERING I DALSLAND

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 08:55 CEST

Yield AB och International Gold Exploration AB ("IGE") har träffat ett samarbetsavtal beträffande undersökningstillstånden Solvik nr 1 och 2 i Bengtsfors kommun. Avtalet innebär att IGE bär 100 procent av kostnaden genom nästa undersökningsfas. I området har påträffats ett stort antal block med anmärkningsvärt höga halter koppar, silver och guld.

Under hösten 2005 kommer markgeofysiska mätningar, dikesgrävningar och provtagningar av berggrund att genomföras. Därefter kommer sonderingsborrningar att göras om så är motiverat.

Undersökningstillstånden innehas genom det ingångna samarbetet, efter IGE:s inträde i projektet, till lika delar av Mineralbolaget Archelon Svenska AB och IGE. Yield har tecknat ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Archelon. Förvärvet är villkorat av beslut i Yields extra bolagsstämma den 25 oktober 2005.

Yield-aktien är noterad på Göteborgs OTC-lista/Nordic OTC. IGE-aktien är noterad på Oslo och NGM-börsen.

För mer information kontakta VD Tore Hallberg, Yield +46 706 237 390 eller +46 31 13 11 90 och VD Michael Nilsson, IGE, tel +46 703 390 388 eller +46 8 20 46 09