Yield AB

YIELD TRÄFFAR AVTAL MED DRILLCON AB OM ÄGARSPRIDNING

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 10:37 CEST


Yield har slutit avtal med ägarna i Drillcon AB att ur deras befintliga aktieinnehav ägarsprida 1 430 000 Drillcon-aktier motsvarande cirka 5 procent av aktiestocken i Drillcon till aktieägarna i Yield AB. Fördelningen kommer att ske pro rata i förhållande till innehav av Yield-aktier. Avstämningsdag för rätt till tilldelning av Drillcon-aktier meddelas senare.

I syfte att skapa en större så kallad "free float" kommer ägarna även ställa ut ytterligare cirka 10 procent av existerande aktier till försäljning där Yields aktieägare skall beredas förtur.

Drillcon AB är moderbolag i Drillconkoncernen som även omfattar bolagen Drillcon Core AB och Drillcon Geotecnia & Sondagens Lda, Portugal. Drillcon utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin. Norden och den Iberiska halvön är huvudmarknader. Största delen av Drillcons uppdrag utförs till gruvindustrin. Drillcon har sitt säte i Nora. Koncernen har cirka 100 anställda med en omsättning på cirka 100 Mkr under 2005.

Drillcon AB har för avsikt att söka notering på en marknadsplats för aktiehandel under det närmaste halvåret.
För ytterligare information kontakta:
Tore Hallberg
VD Yield AB
Tfn: 031-131190, 0706-237390
E-post: tore.hallberg@yield.nuYield AB (publ) har som primär affärsidé att bistå med tjänster och ägarspridning i bolag som vill få sin aktie listad på handelsplats för aktier. I Yields verksamhet ingår även att identifiera, förädla och ägarsprida till Yields aktieägare råvaruprojekt i tidiga skeden. Yieldaktien handlas på Göteborgs OTC-lista under kortnamnet Yild OTCB. Yield har ca 3 400 aktieägare.

Yield har som primär affärsidé att ägarsprida aktier i andra bolag. Aktier i externa bolag fördelas till Yields ca 2 800 aktieägare. Därmed uppnås väsentliga villkor för att bolaget ska kunna bli publikt och noterat på en handelsplats för aktier, t ex Stockholmsbörsen eller NGM. I Yields verksamhet ingår även att identifiera, förädla och ägarsprida till Yields aktieägare råvaruprojekt i tidiga skeenden.