Yield AB

Yield: Yield blir delägare i Dermafol, unikt koncept för behandling av sjukdomar i hud och slemhinnor

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 12:42 CEST

(AktieTorget: YILD B)

Yield har blivit delägare i Dermafol AB, ett bolag för utveckling av folatbaserade behandlingsmetoder inom hudbehandling. Yield har startat bolaget tillsammans med sitt intressebolag Isofol Medical AB som arbetar inom cancerbekämpning och Merck & Cie i Schweiz, världsledande inom utveckling och produktion av folatderivat för medicinskt bruk.

Yield är sedan tidigare en av huvudägarna i Isofol Medical AB. Bolaget har efter 30-års medicinsk forskning tillsammans med den strategiska schweiziska forskningspartnern Merck & Cie AG utvecklat ett unikt folatbaserat läkemedel som förväntas förbättra effekten och minska biverkningarna av antimetaboliter, en viktig grupp modern cytostatika som används vid cancerbehandling.

Det är sen länge känt att folater har en avgörande inverkan på kroppens produktion av hudceller. Erfarenheterna som gjorts under den 30-åriga forskning som ligger till grund för Isofols arbete inom cancerbekämpning indikerar att folatderivat kan ha en betydande positiv effekt på olika typer av hudsjukdomar och slemhinnesjukdomar. Marknaden för denna typ av läkemedel är omfattande. För att renodla Isofol Medical till cancerområdet placeras nu utvecklingen inom hudbehandling till ett separat bolag, Dermafol AB.

- Vi har all anledning att ha stora förväntningar på värdeutvecklingen i såväl Isofol som Dermafol, säger Mats Lind, Dermafols ordförande tillika Yields VD. Dermafol kan även bli föremål för publik notering längre fram.

Dermafol har nyligen kapitaliserats och tillförts en organisation. Till ledare för bolagets forskning har utsetts professor Thomas Hedner, Sahlgrenska Akademin i Göteborg. Thomas har erhållit flera vetenskapliga utmärkelser och är även en entreprenör inom flera lyckade affärsprojekt. År 2007 fick han Sten Gustavssons pris som entreprenör av Svenska Ingenjörsvetenskapsakademin. Idag leder Thomas även undervisning och forskning vid enheten för Innovation and Entrepreneurship vid Sahlgrenska Akademin.

Yields ägarandel i Dermafol uppgår till ca 16 %.

Om Isofol:
Isofol Medical bygger på 30-års medicinsk forskning vilket har resulterat i den unika folatbaserade läkemedelskandidaten Modufolin®. Isofol Medical kommer, tillsammans med den strategiska schweiziska forksningspartnern Merck & Cie AG, utveckla och licensiera Modufolin® till större läkemedelsföretag. Modufolin® förväntas förbättra effekten och minska biverkningarna av antimetaboliter, en viktig grupp modern cytostatika som används vid cancerbehandling. Parallellt med sin läkemedelsutveckling utvecklar Isofol Medical också ett diagnostiskt verktyg för att individualisera och optimera folatbaserad cancerbehandling. Den internationella marknaden för preparat inom cancerbehandling är värd flera miljarder dollar. Yield äger idag cirka 35 % av Isofol Medical.

För mer info:
Mats Lind, VD Yield, 031 708 17 81

Yield är ett investeringsbolag med en portfölj av företag med potential för kraftig värdetillväxt. Yield-aktien handlas på AktieTorget under kortnamnet Yild. Yield har ca 3 400 aktieägare.

Yield AB Vasaplatsen 2, 411 34 Göteborg Tel 031 708 17 80 Fax 031 708 17 85 info@yield.nu