Socialdepartementet

Ylva Johansson inbjuder samtliga kommuners ordförande till konferenser om äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 08:43 CEST

I ett brev som sänds i dag (onsdag) inbjuder vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson samtliga kommunstyrelseordföranden till konferenser om äldreomsorgen. Inbjudan går även till ordförandena i landstingsstyrelserna och regionstyrelserna.

"Jag har för avsikt att i vår presentera en nationell utvecklingsplan för vården och omsorgen om äldre. Jag hoppas att du är intresserad av att diskutera dessa framtidsfrågor med mig och mina medarbetare."

I början av året mötte Ylva Johansson närapå samtliga kommuner i en dialog om kompetensutveckling: "Då diskuterade vi verksamhetsnära kompetensutveckling inom ramen för Kompetensstegen. Nu vill jag inbjuda dig och dina medarbetare till en fortsättning och utveckling av den dialogen."

Ylva Johansson pekar i brevet ut några områden hon vill ska kunna tas upp på konferenserna:
· Vården och omsorgen för de mest sjuka, de med de största vårdbehoven
· Kvalitetsutveckling och likvärdighet
· Personalens kompetens och framtidens personalrekrytering
· Anhörigas roll och samarbetet med frivilligorganisationerna

Ylva Johansson kommer också att ta upp den stora statliga satsning på utbildningsvikariat inom vården och omsorgen om äldre som startar 2006.

Tid och plats för konferenserna:
· 9 november i Stockholm
· 14 november i Umeå
· 18 november i Göteborg
· 21 november i Nässjö
· 30 november i Västerås
· 2 december i Lund


Kontakt:
Ingemar Olsson
Pressekreterare
08-405 33 72
070-302 08 22
registrator@social.ministry.se