Socialdepartementet

Ylva Johansson på första ministerrådsmöte 4 oktober i Luxemburg - pressträff

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 15:27 CEST

Det är Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälsa och konsumentfrågor som möts. Rådet behandlar två frågor av intresse för Socialdepartementet och Vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson.

Dels anordnar ordförandeskapet en öppen riktlinjedebatt på ämnet sociala tjänster av allmänt intresse. Sverige har ombetts att hålla ett anförande. Debatten kommer att fokuseras kring tre frågor; medlemsstaternas organisation av sociala tjänster, samspelet mellan den inre marknaden och konkurrensreglerna och medlemsstaternas kompetens att definiera, organisera och finansiera social service, och slutligen EU:s roll och medlemsstaternas tillhandahållande av social service i framtiden.

Dessutom förväntas rådet godkänna kommittén för social trygghets yttrande om tillämpningen av den öppna samordningsmetoden på hälso-, sjukvårds- och äldreomsorgsområdet.

Efter ministerrådet anordnas pressträff.
Tiden är ca kl. 15.30.
Platsen är Svenska briefingrummet i rådsbyggnaden, Centre de Conferences, Luxemburg.

Tid och plats:
Tid: ca 15.30.
Plats: Svenska briefingrummet i rådsbyggnaden, Centre de Conferences, Luxemburg.

Kontakt:
Ingemar Olsson
Pressekreterare
08 - 405 33 72
registrator@social.ministry.se