Centerpartiet

Yngwe (C) kallar Bucht till mjölkmöte i utskottet

Pressmeddelande   •   Aug 04, 2015 13:51 CEST

Centerpartiets Kristina Yngwe, vice ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott, är djupt bekymrad över det krisartade läge som svenska mjölkbönder befinner sig i. 

Därför kallar hon nu landsbygdsminister Sven-Erik Bucht till miljö- och jordbruksutskottet för att diskutera mjölkböndernas situation.

- Sveriges drygt 4000 mjölkbönder är en viktig grundbult för svensk livsmedelsproduktion och svensk landsbygd, säger Kristina Yngwe

- Den kris som pågått under en tid har fördjupats under sommaren och uppgivenheten i mjölkbranschen är mycket stor. Därför har jag nu bett landsbygdsministern informera miljö- och jordbruksutskottet om hur regeringens arbete med de svenska mjölkböndernas situation fortskrider i samband med utskottets möte den 24 august, säger Kristina Yngwe.

- Läget är akut. Inom den livsmedelsstrategi som utarbetas är det viktigt att titta på hur den långsiktiga konkurrenskraften för svenskt mjölkproduktionen kan stärkas, men nu gäller det svensk mjölkproduktions kortsiktiga överlevnad och då måste vi hjälpas åt att vända på alla stenar, säger Kristina Yngwe.

Rysslands importstopp av europeiskt livsmedel har påverkat hela den Europeiska mjölkproduktionen och jordbruksministrarna har kallats till ett extrainsatt ministerrådsmöte den 7 september. 

Kristina Yngwe menar att det är viktigt hur Sverige agerar på Europanivå.

- Den europeiska bondeorganisationen och ett antal länder driver att de bönder som överskridit sina kvoter inte ska få sanktioner. Det är viktigt att Sverige inte viker sig för detta då det inte ska få löna sig att frångå det gemensamma regelverket, säger Kristina Yngwe.

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.