Ynnor AB

Ynnor efterlyser företagsperspektiv i ny förmånsbeskattning

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 10:16 CEST

Förenkling, klimatanpassning och låt förmånsbilisterna själva betala för trängselskatt och parkering. Det är några av punkterna i tjänstebilskonsulten Ynnors remissvar till FFF-utredningen, men mest av allt saknar man företagens perspektiv i utredningen.

- Vi föreslår en förenklad och klimatanpassad beräkning av förmånsvärdet, exempelvis som det brittiska systemet, där förmånsvärdet helt enkelt beror på bilens pris och koldioxidutsläpp, säger Ronny Svensson, vd på Ynnor, som är starkt kritisk till flera av förslagen från Utredningen om fossilfri fordonstrafik (FFF), bland annat om förändrad förmånsbilsbeskattning:

- Vi vill att trängselskatten och förmånen av fri parkeringsplats lyfts ut från bilförmånen och beskattas separat. Idag gör de att värdet på bilförmånen skiftar beroende på var i landet man bor, där pendlare i och omkring Stockholm och Göteborg har en särställning.

- I praktiken får de sina privata resor subventionerade, säger Ronny Svensson, som poängterar att utredningens uppdrag var att föreslå åtgärder för att uppnå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Det var i december 2013 som Utredningen om fossiloberoende fordonsflotta (SOU 2013:84) presenterade sitt slutbetänkande ”Fossilfrihet på väg”. Ynnor skrev utredningens underlagsrapport 7, Beskattning av förmånsbilar, som i delar har legat till grund för utredningens förslag om ändring av förmånsbeskattning av tjänstebilar. Ändå är Ronny Svensson inte nöjd:

- FFF-utredningen tar inte hänsyn till den förbättringspotential som finns i exempelvis näringslivets möjlighet att anpassa sig efter långsiktiga styrmedel. Utredningens förslag är så defensiva att man riskerar missa delmålet på ett genomsnittligt koldioxidutsläpp för nya bilar 2020 på 95 g/km, säger han och påpekar att det är företagen som finansierar bilinnehavet, via antingen leasing eller köp.

- Det är en aspekt som helt saknas i utredningen, trots att det är på företagen som exempelvis ändringar av bilförmånsbeskattningen ska fokuseras för att målen ska kunna uppnås, säger han och pekar på att i Ynnors senaste rapport ”Tjänstebilsmarknaden 2013/14” framgår att de senaste åren har ca 60 000 nya bilar per år köpts som förmånsbilar. 

Förutom förmånsbeskattningen innehåller Ynnors remissvar förslag till flera andra bilrelaterade förändringar.

- Ja, vi föreslår att den skattefria schablonen för ersättning för egen bil i tjänst fördubblas till 37 kr per mil, säger Ronny Svensson och framhåller att det aktuella beloppet på 18,50 kr per mil varken motsvarar den anställdes faktiska kostnad eller företagets alternativkostnad för att självt lösa sitt transportbehov.

- Både företag och anställd måste betala skatt för all ersättning över schablonen. Denna skattekil gör att företagen måste överkompensera för de anställdas kostnader. Exempelvis blir företagets kostnad för att den anställde ska få 30 kr ”i handen” ca 49 kr, vid 50 procents marginalskatt.

Ynnor vill också höja fordonsskatten för bilar som saknar katalysator eller som är minst 25 år gamla till minst 10 000 kr per år, oavsett bränsle.

- Förutom hög bränsleförbrukning och därmed höga koldioxidutsläpp, innehåller avgaserna från dessa bilar stora mängder andra oönskade ämnen, säger Ronny Svensson, som också vill ta bort skattefriheten för veteranbilar:

- Med dagens system är det enkelt att ställa på och ställa av ett fordon, och under de perioder som dessa bilar rullar på våra vägar får ägarna också skatta för det, säger han.

Ynnor - kunskap för effektivare bilinnehav

Tjänstebilsguiden är en guide till den svenska tjänstebilsmarknaden, som sedan 1999 årligen skickas till över 10 000 beslutsfattare och inköpare på företag över hela landet. Sedan 2013 finns vi också på Tjanstebilsguiden.se.

Tjänstebilsfakta är Sveriges mest kompletta webbtjänst för dig som arbetar strategiskt med ditt företags bil-, finans-, hanterings-, skatte- och policyfrågor

För kommentarer, kontakta Ronny Svensson, 040-699 77 11

Ynnor AB, Tel: 040-35 48 78, Fax: 040-611 02 10, www.ynnor.se

Länk till foton på Ronny Svensson