yobeeda - official news site

YOBEEDA [jobbidá] - Sveriges smarta arbetsförmedling för korta jobb, erbjuder nu arbetsgivarna ett flexibelt sätt att betala ut löner med hjälp av PayPal

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2014 09:30 CEST

yobeeda, som lanserades den 2 juli i år, erbjuder nu lönebetalningar via PayPal för korta jobb för att säkerställa betalning av löner till de anställda.

yobeeda utmanar arbetsförmedlingen och bemanningsföretagen med en dynamisk digital tjänst i realtid med visionen att eliminera friktionsarbetslöshet för korta jobb.

"Att säkerställa en rättvis löneutbetalning för korta jobb är ett av våra tre kärnlöften", säger Sven Hultin, en av ägarna till yobeeda. "De andra två är att dels (2) dokumentera återkoppling mellan arbetsgivare och kandidat och dels att (3) erbjuda en dynamisk mötesplats där man kan söka tillgängliga och arbetsvilliga nära platsen för det korta jobb som ska utföras. Lönen reserveras i ett särskilt PayPal-konto innan jobbet börjar. Att överhuvudtaget få betalt för korta jobb är ofta en utmaning för de anställda. Att få lönen inom rimlig tid är ett annat problem. Vi har nu löst det problemet och utgår ifrån att det kommer att uppskattas av alla arbetsmarknadens parter: arbetstagare, fackföreningar och arbetsgivare"

En tanke med yobeeda är att lyfta fram den outnyttjade potentialen för korta jobb som idag kan vara olönsam och därför aldrig blir utförd. En annan är att göra korta jobb mer rumsrena. Dagens komplicerade processer för korta jobb,  söka-boka-betala-betygsätta, automatiseras med yobeedas processtjänst. Arbetsgivare söker efter tillgängliga och arbetsvilliga. Det går däremot inte att söka efter jobb på yobeeda utan yobtakers uppdaterar primärt sin tillgänglighet och lokation.

"Korta jobb med den erfarenhet, referenser och kontakter de medför är en språngbräda till fasta jobb", säger Sven. "Med ett minimum av administration, bortsett en låg kostnad per bokning, tror vi att många arbetsgivare kan motiveras att erbjuda fler nya korta jobb. Efter ett par korta jobb har våra yobtakers samlat på sig en profil med feedback och dokumenterade referenser. Det finns verkligen ingen som inte kan dra nytta av tjänsten. Tänk dig själv om all tillgänglig arbetskraft i närheten var synlig för arbetsgivare!"

yobeeda är idealiskt för företagare och organisationer med regelbundna eller omfattande behov av ytterligare personal eller som är säsongsberoende, händelse- eller väderstyrda. yobeeda är ingen arbetsgivare utan stöder processen samt sammanställer finansiell data för arbetsgivaren varje månad.

"yobeeda är ett innovativt företag som löser ett verkligt problem, precis som PayPal. yobeeda skapar nya möjligheter för företag och människor, utmanar det gamla sättet att fylla behovet av kort jobb. Vi är glada att hjälpa yobeeda med att förenkla lönehanteringen på ett tryggt sätt. Många i yobeedas målgrupp - småföretagare och ungdomar - har redan ett PayPal-konto, "säger Mårten Barkman, vd för PayPal - Scandinavia.

För mer information, kontakta:

Sven Hultin, yobeeda AB, tel: 070-605 98 70, sven.hultin@yobeeda.com

Magnus Maurex, yobeeda AB, telefon 070-558 78 00, magnus.maurex@yobeeda.com

twitter @yobeeda samt facebook.com/yobeeda

Just nu körs för övigt FundedByMe-kampanjen “kick start yobeeda” 

http://fundedbyme.com/en/campaign/4523/yobeeda-game-on-short-jobs-no-hassle/?type=r#.VAdCOhYzOp0 …


Om yobeeda

Yobeeda lanserade 2014/07/02 och ägs av Sven Hultin, Ulf Gullstedt och Magnus Maurex. Grundarna har lång erfarenhet av flera framgångsrika företagsintroduktioner. De redovisade värdena för yobeeda är enkelhet, transparens, ansvarsutkrävande, mänskliga rättigheter och ömsesidig respekt.

Om PayPal

Vi sätter människan i centrum för allt vi gör. Eftersom PayPal grundades 1998, har vi revolutionerat den digitala betalningar genom att ge människor direkt kontroll över sina pengar. Med våra lösningar görs livet enklare för våra användare - och det finns för närvarande mer än 152 miljoner aktiva PayPal-konton, fördelade på 203 olika marknader och 26 valutor. Vi hanterar över 9 miljoner utbetalningar varje dag. PayPal är ett eBay-företag (NASDAQ: EBAY) och är det snabbare, säkrare sättet att betala och överföra pengar utan att avslöja betalningsinformation. Du bestämmer själv om du vill betala med kontanter eller betalkort.