YouGov Sweden AB

YouGov samarbetar med Indikat

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 13:33 CET

Det senaste året har 21 av 23 stjärnvarumärken tappat i styrka bland konsumenterna. Det är ett av resultaten när Yougov och Indikat för första gången redovisar trenderna för utvalda stjärnvarumärken.

– Indikat har en spännande syn på stjärnvarumärken, och vi kan bidra med konsumentens syn på dessa varumärken genom vår pågående mätning BrandIndex, säger Farzad Golchin som ansvarar för BrandIndex hos YouGov.

De utvalda varumärkena utmärks av de har en stark ställning bland konsumenter eller att de är ledande och väl synliga. Yougovs Brand Index mäter dagligen varumärkens styrka enligt internationell standard. Det är sex indikatorer som vägs samman, allmänt intryck, kvalitet, valuta för pengarna, rykte, kundnöjdhet och rekommenderat.
– Det är anmärkningsvärt att så många av stjärnvarumärkena backar, även om minskningen som helhet inte är så stor för de flesta varumärken,kommenterar Farzad Golchin. 

För mer information om BrandIndex eller samarbetet kontakta  Farzad Golchin farzad.golchin@yougov.com 0709-734159

YouGov – What the world thinks

YouGov Sweden AB är det ledande internetbaserade undersökningsföretaget i Norden. Vi arbetar heltäckande inom opinion, marknad och strategi. YouGov kombinerar modern teknik med god analysförmåga och engagemang.

Namnet YouGov är bildat av engelska orden ”YOU”, du, och "GOVern”, regerar/styr. Detta för att företagets grundare, Nadhim Zahawi och Stephan Shakespeare, inte bara ville bedriva politik för att påverka utan få folket att påverka politiken.