UMO.se

Youmo.se – om hälsa och jämställdhet för unga nyanlända på flera språk

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2017 13:20 CEST

Idag lanseras Youmo.se, den nya webbplatsen om hälsa och jämställdhet för unga som är nya i Sverige. Youmo kommer finnas på arabiska, dari, somaliska och tigrinska, samt lätt svenska och inom kort även på engelska. Uppdraget att utveckla webbplatsen kommer från regeringen och MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).

Youmo innehåller texter, illustrationer, bildspel och filmer som besvarar frågor om kroppen, om kärlek och vänskap, psykisk hälsa, sexualitet och jämställdhet. UMO, ungdomsmottagningen på nätet, har tagit fram webbplatsen i nära samarbete med unga.

-Vi har utgått ifrån de behov som unga själva har uttryckt. Många har flytt från länder som inte har fungerande skolsystem, än mindre undervisning om sex och samlevnad, jämställdhet och hälsa. Vi vill stärka deras kunskap och självkänsla och ge dem bättre förutsättningar att bli del i det svenska samhället, säger Lotta Nordh Rubulis, projektledare för Youmo.

UMO fick förra året uppdraget att titta på behoven av information om kropp, sex, rättigheter och skyldigheter, jämställdhet och psykisk hälsa hos unga nyanlända och hur behoven skulle kunna tillgodoses. I juni fick UMO uppdraget från MUCF att med medel från regeringen ta fram en digital plattform med information inom de här områdena på arabiska, dari, somaliska och tigrinska samt på lätt svenska.

-Youmo är efterlängtad. Sverige har tagit emot många ensamkommande barn och unga på kort tid. Regeringen önskar att mottagandet blir så bra som möjligt och där är utbildning en viktig del. Jag hoppas att den här webbplatsen kommer att öka kunskapen om jämställdhet, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Ny statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, och Migrationsverket visar hur många unga det är som kan behöva informationen på de fyra vanligaste språken hos unga som är nya i Sverige (arabiska, dari, somaliska och tigrinska). I hela landet handlar det om ungefär 77 000 personer.

För många blir det första gången de får ta del av grundläggande information om sexualitet jämställdhet, rättigheter och skyldigheter, psykisk hälsa och om de sociala koder som gäller i det svenska samhället.

Frågor gällande jämställdhetsminister Åsa Regnér, vänligen kontakta hennes pressekreterare Joanna Abrahamsson, joanna.abrahamsson@regeringen.se, 072-543 84 89

Länk till behovsanalysen http://www.umo.se/nyanlanda

Länk till regeringsuppdraget http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2016/04/uppdrag-om-informationsinsatser-rorande-halsa-och-jamstalldhet-for-nyanlanda-och-asylsokande-barn-och-unga/

UMO.se är en webbplats för unga mellan 13 och 25 år om hälsa, sex och relationer. UMO.se
lanserades 2008 och har idag närmare 800 000 besök i månaden. På UMO.se kan
unga få svar på sina frågor om tobak, alkohol, sex, kroppen, hur man skyddar
sig mot könssjukdomar, hur man kan få stöd i den psykiska hälsan och mycket
mer. UMO.se är en trygg plats där unga får pålitliga svar. Allt innehåll på
sajten är faktagranskat och kvalitetssäkrat i flera led och sajten är fri från
reklam. UMO.se drivs av Stockholms läns landsting på uppdrag av alla Sveriges landsting
och regioner.