Primelog Software AB

YOUR LOGISTICS. OUR PASSION - UnitedLog lanserar ny tagline

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 07:00 CET

En tagline´s uppgift är att så snabbt och kortfattat som möjligt ge läsaren information om företagets kärnverksamhet. Alltsedan starten av UnitedLog så har uttrycket “Demand Chain Leadership” använts i kombination med företagsnamnet.

Nu när UnitedLog fokuserar sin verksamhet kring själva logistikprocessen, istället för alla olika funktioner inom ”supply chain”, är det även naturligt att kommunicera denna fokusering.

För att UnitedLog ska fortsätta att vara bland de bästa i branschen är det mycket viktigt att fortsätta hålla sig uppdaterade på den senaste utvecklingen på marknaden och att ligga i framkant vad gäller teknisk utveckling.  Men det viktigaste av allt, det som särskiljer UnitedLog och som gör att de kan vinna kampen och slå sina konkurrenter, är den passion och det engagemang som företaget visar för att hjälpa sina kunder.

Så de två viktigaste sakerna som bäst beskriver UnitedLog - logistik och passion – har nu blivit en naturligt integrerad del av företagsnamnet.

Under de närmaste veckorna kommer allt kommunikationsmaterial, t ex webben, powerpoint mallar, visitkort etc., att uppgraderas med den nya företagslogotypen inklusive tagline.

För mer information eller frågor gällande företagets nya tagline eller kommunikationsarbetet så går det alltid bra att kontakta UnitedLog's marknads- och försäljningschef Andreas Grundsell.

UnitedLog är en ledande oberoende leverantör av globala logistiklösningar för företag i norra Europa.

Vi hjälper våra kunder att utveckla och få kontroll över sina globala varuflöden för att uppnå lägre kostnad och bättre tillförlitlighet.

Vår kompetens inom logistik och vår egenutvecklade logistikmjukvara DCIX är de främsta anledningarna till att våra globala kunder, stora och ledande företag inom sina respektive branscher, har valt oss som leverantör.

UnitedLog bedriver verksamhet i egen regi och genom partnernätverk i Europa, Nordamerika och Asien. Företaget ägs och drivs av grundarna tillsammans med institutionella och privata investerare.

Mer information finns på www.unitedlog.se