Utbildningsdepartementet

Yrkesämnen och teoretiska ämnen knyts närmare varandra

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 08:39 CET

Samverkan mellan kärnämnen och karaktärsämnen på de yrkesförberedande gymnasieprogrammen ska bli bättre.

- Det är viktigt att de yrkesförberedande programmen också ger goda teoretiska kunskaper, säger skolminister Ibrahim Baylan. Men då måste kärnämnesundervisningen reformeras, så att den blir mer relevant.

Myndigheten för skolutveckling får i uppdrag att stimulera lärare och lärarlag att arbeta mer integrerat till ökad samverkan mellan kärn- och karaktärsämnen. Det har regeringen beslutat. Bland annat ska myndigheten utveckla en webbaserad projektbank med exempel på hur olika skolor och program har arbetat med så kallad infärgning. Även erfarenheter av ämnesintegrerat utvecklingsarbete vid lärarhögskolorna och andra aktörer bör utnyttjas.

Myndigheten för skolutveckling ska initiera utvecklingsarbete på lokal nivå och lyfta fram goda exempel på lokal samverkan mellan gymnasieskolan och arbetslivet samt på hur arbetsplatsförlagt lärande kan utformas med särskilt fokus på de program som hittills inte har obligatorisk arbetsplatsförlagd utbildning.

Myndigheten för skolutveckling ska i samråd med Yrkesutbildningsdelegationen stödja idéskolornas arbete genom att erbjuda kompetensutveckling, samarbete och erfarenhetsutbyte med andra skolor.

Inför införandet av ämnesbetyg på gymnasiet ska Myndigheten för skolutveckling initiera utvecklingsarbete kring olika former av kunskapsbedömning och olika möjligheter att dokumentera.

Myndigheten för skolutveckling ska redovisa uppdraget i årsredovisningen för år 2006.


Kontakt:
Maria Persdotter
Pressekreterare
08-405 18 89
070-564 34 35