Sportfiskarna

Yrkesfisket vill inte skydda torskens lekplatser i Kattegatt

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2002 14:03 CET

Fiskeriverket vill bilda ett fredningsområde på torskens lekplatser utanför Skälderviken och Laholmsbukten i Kattegatt och förbjuda allt fiske under lekperioden. I underlaget till den remiss som varit ute konstaterar Fiskeriverket att stora lekaggregationer av torsk tidigare påträffats i det aktuella området. I början av 1980-talet var fångsten av lekmogna torskhonor i snitt 10,2 per tråltimme för att numera sjunkit till mellan 1,7 och 0,1(!) per tråltimme.

Sveriges Fiskares Riksförbund avstyrker i sitt remissvar att det inrättas ett fredningsområde i södra Kattegatt. "Ett sådant förbudsområde skulle helt i onödan hindra olika fisken" ( källa tidningen Yrkesfiskaren ).

Sportfiskeförbundet ställer sig i motsats till SFR mycket positivt till Fiskeriverkets förslag till fredningsområden med fiskeförbud på torskens lekområden i södra Kattegatt. Det är uppenbart att torskbestånden och särskilt de kustlekande bestånden utmed svenska västkusten är i behov av ett mycket kraftigt skydd.Kontaktperson:
Håkan Carlstrand
E-post: hakan.carlstrand@sportfiskarna.se