Kalix kommun

Yrkeshögskolan till Kalix med två unika utbildningar

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 11:12 CET

Till hösten startar två nya utbildningar inom Yrkeshögskolan i Kalix. Utbildningarna är unika för landet och har utformats i nära kontakt med det lokala näringslivet.
- Det här stärker Kalix som utbildningsort, säger Mikael Jansson, chef för Kalix UniverCity.

De två utbildningarna är den tvååriga Behandlingsassistent med inriktning mot socialt behandlingsarbete eller kriminalvård och den ettåriga Operatör fjärrvärme/kraftvärmeverk. Totalt kommer 55 utbildningsplatser att finnas och eleverna söker från hela landet.

- Vi har en mycket bra studiemiljö med fina lokaler, bra teknik och en mycket väl utvecklad studentservice i övrigt. Dessutom har vi erfarenhet att jobba med högre utbildning där distansmöjligheten har varit en mycket uppskattat modell för studier. Vi kan också medverka till att hitta bra och billigt boende för de som kommer från andra orter, säger Mikael Jansson.

Det ställs speciella krav på de aktörer som vill ge utbildningar inom Yrkeshögskolan. Varje utbildningsanordnare måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan. Med tillståndet följer rätt till statsbidrag och examensrätt. Kalix UniverCity har lyckats uppfylla de specifika kriterier myndigheten satt upp för tillståndsgivning.

- Framför allt krävs det att man har lyckats skapa kontakt med näringslivet på ett bra sätt och lyckats få de olika branscherna aktiva i processen att ta fram utbildningskoncept och påvisa rekryteringsbehov. Vi är glada över att kunna bidra till näringslivets utveckling i regionen och i och med de här två nya utbildningarna har vi tillfört Kalix och länet ett antal miljoner i nya utvecklingspengar, säger Mikael Jansson.

Kalix UniverCity är en enhet inom av Kalix kommun som ansvarar för vuxenutbildning, lärcentra, arbetsmarknadsprogram, KY- och YH-utbildningar, insatser för arbetssökande unga samt flyktingmottagning. Läs mer på www.kalixunivercity.com.

Yrkeshögskolan är en utbildningsform på eftergymnasial nivå. Det rör sig om skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet där teori varvas med praktik. Utbildningarna är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN. Mer information på www.yhmyndigheten.se


Kontaktpersoner:
Mikael Jansson, enhetschef Kalix UniverCity, tel 070-3973738, e-post: mikael.jansson@kalix.se
Willy Sundling, kommunchef, tel 0923-65002, e-post: willy.sundling@kalix.se
Jenny Hakeberg, informationschef tel 070-3758645, e-post: jenny.hakeberg@kalix.se