Myndigheten för yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan tillbaka på Gotland

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2016 09:48 CET

I dag beviljar Myndigheten för yrkeshögskolan ett rekordstort antal studerandeplatser. 446 nya yrkeshögskoleutbildningar och 25 700 ytterligare platser. I årets beslut får Gotland återigen en yrkeshögskoleutbildning.

På Gotland beviljas yrkeshögskoleutbildning Drift och underhållstekniker med Region Gotland som utbildningsanordnare. Utbildningen är två år lång och beviljas två intag med vardera 19 platser. Senast Gotland blev beviljad en yrkeshögskoleutbildning var 2011.

– Det är extra roligt att vi kan möta det gotländska arbetslivets behov och att Gotland återigen finns på yrkeshögskolekartan,säger Johan Blom, chef för utbildningsavdelningen på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Sammanlagt kom det in 1 421 ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildningar för 2016 och 2017. Av dem har myndigheten haft medel att bevilja 446 stycken, eller 25 700 studerandeplatser. Det är rekord och en ökning med 33 procent sedan förra året.

Flest platser beviljas inom utbildningsområdena Ekonomi, administration och försäljning (5 490 platser), Teknik och tillverkning (4 916), följt av Samhällsbyggnad och byggteknik (3 806).
De län som tilldelas flest platser fördelat per 10 000 invånare (20-64 år) är Jönköpings län, Västra Götalands län och Södermanlands län.

Nya yrkesroller inom yrkeshögskolan detta år är till exempel undersköterska med specialistkompetens inom välfärdsteknologi, viltförvaltare och studiehandledare inom modersmål.


Yrkeshögskolan är arbetslivets utbildningsform. Efterfrågade korta utbildningar som levererar kvalificerad kompetens till ett anställande och kompetenshungrande arbetsliv.Hela idén med yrkeshögskolan är att arbetslivet ska få rätt kompetens i rätt tid, i rätt volym och på rätt plats. Under 2016 kommer det finnas yrkeshögskoleutbildningar i 147 av landets kommuner.

Här finns samlad statistik kring ansökningsomgången.
Är du journalist och vill veta mer kontakta pressansvarig Kristina Granqvist 070 953 33 73 eller kristina.granqvist@myh.se. Andra frågor kring ansökningsomgången hänvisas till växeln på 010 209 01 00 eller info@myh.se.


Detta är yrkeshögskolan
Yrkeshögskolan är en eftergymnasial, CSN-berättigad och oftast avgiftsfri utbildningsform som utgår från arbetslivets behov av kvalificerad kompetens. Utbildningarna drivs därför i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare, och en fjärdedel av utbildningen är praktik. Ungefär hälften av de studerande får jobb på sin praktikplats. Under ett år studerar omkring 47 000 på olika yrkeshögskoleutbildningar runt om i landet. Detfinns både privata och offentliga utbildningsanordnare runt om i Sverige. Mer information finns på www.myh.seoch alla sökbara utbildningar finns på www.yrkeshogskolan.se.

Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för att samordna en nationell struktur för validering av utbildning och yrkeskompetens, och är nationell samlingspunkt för EQF (European Qualifications Framework) som ska göra det lättare att jämföra utbildnings- och yrkeskvalifikationer inom EU.