Myndigheten för yrkeshögskolan

​​​Yrkeshögskolans goda resultat består

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2016 08:16 CET

I rapporten Studerandes sysselsättning 2015 bekräftas på nytt att examinerade från yrkeshögskolan mycket väl tillgodoser arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Nio av tio av de studerande har ett arbete året efter examen, visar rapporten från Myndigheten för yrkeshögskolan.

88 procent av yrkeshögskolestuderande har ett arbete inom ett halvår efter examen. Så har det sett ut för examinerade från yrkeshögskolan länge. Högst andel i arbete finns inom Hälso- och sjukvård samt socialt arbete där 95 procent gick vidare till jobb.

58 procent av de examinerade uppger att deras arbete helt överensstämmer med utbildningen. Närmare häften, 49 procent, av de examinerade har fått jobb på den praktikplats (LIA - lärande i arbete) de varit på.

– Lärande i arbete är yrkeshögskolans framgångsfaktor både för den enskilda studerande och för arbetsgivaren. Studerande får jobb inom det den utbildat sig till, arbetsgivaren får kompetensen den har saknat. Båda parter blir nöjda! säger Thomas Persson, generaldirektör för myndigheten.

Yrkeshögskolestuderande kommer snabbt i jobb. Redan innan utbildningen avslutades eller upp till en månad efter examen hade 70 procent ett arbete och inom ett halvår hade 88 procent ett arbete.

Hela nio av tio av de studerande är nöjda med sin yrkeshögskoleutbildning. Högst andel finns inom Hälso- och sjukvård samt socialt arbete (93 procent) och inom Hotell, restaurang och turism (92 procent).

– Förutom att yrkeshögskolan levererar kvalificerad kompetens, så är det så klart extra roligt att se att majoriteten av de examinerade dessutom är nöjda med utbildningen, säger Thomas Persson.

Här kan du ladda ner rapporten Studerandes sysselsättning 2015. Vid frågor kontakta rapportförfattare Marie Lindquist marie.lindquist@myh.se 010 209 02 11 eller pressansvarig Kristina Granqvist 070 953 33 73 kristina.granqvist@myh.se.

Syftet med rapporten är att redovisa hur väl yrkeshögskoleutbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kvalificerad yrkesutbildad arbetskraft. Myndigheten för yrkeshögskolan genomför därför årligen en enkätstudie till alla examinerade. 11 100 examinerade ingick i studien. Statistiska centralbyrån genomförde datainsamlingen och svarsfrekvensen var 59 procent, vilket är i nivå med de två senaste åren.

Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för att samordna en nationell struktur för validering av utbildning och yrkeskompetens, och är nationell samlingspunkt för EQF (European Qualifications Framework) som ska göra det lättare att jämföra utbildnings- och yrkeskvalifikationer inom EU.