Komplementär Medicinska Högskolan

Yrkeshögskoleutbildning i Medicinsk Massageterapi till Staffanstorp

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2012 17:51 CET

KMH-Skolan grundades 1974 och har under många år utbildat såväl legitimerad sjukvårdspersonal som terapeuter inom komplementärmedicin. Verksamheten är förlagd till Nevisborgs Gård med adress Granitvägen 1 i Staffanstorp.
Nytt för 2012 är att skolans utbildning till Medicinsk Massageterapeut har blivit godkänd av Yrkeshögskolemyndigheten som en kvalificerad yrkeshögskoleutbildning. Utbildningen omfattar totalt 400 YH-poäng vilket motsvarar 2 års heltidsstudier. Utbildningen till Medicinsk massageterapeut är kostnadsfri och studenterna har möjlighet att ansöka om studiemedel via CSN. Utbildningen är framtagen i nära samarbete med näringslivet vilket bl.a. innebär att 25 % av studierna utgörs av LIA – lärande i arbete.

KMH-Skolan valdes ut i konkurrens med över tusen olika kursarrangörer som vill ha högskolestatus på sina utbildningar.

Laila Zryd-Carlsson ser också beslutet som ett erkännande av massage som behandlingsmetod.

– Ämnet massage togs bort från skolmedicinen på 70-talet. Att statusen på vår utbildning till medicinsk massageterapeut höjs, innebär också ett erkännande av massageterapi som komplement till den traditionella skolmedicinen,

 

Fakta

 På 70-talet togs ämnet massage bort från skolmedicinen. Orsaken var bristande vetenskapliga bevis av massagens fysiska och psykiska effekter.

Laila Zryd-Carlsson, leg. sjukgymnast och utbildad i kinesisk medicin och akupunktur ville inte att denna kunskap skulle gå förlorad utan grundade KMH-Skolan 1974. Första steget var att utbilda läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster i akupunktur. Hon ville förmedla hur man kan arbeta med smärtlindring utifrån ett helhetsperspektiv.

KMH-Skolan, har idag ca 15 medarbetare och partners. Här kan man bl.a. utbilda sig till massör och medicinsk massageterapeut. Utbildning i andra manuella terapier finns också; zonterapi, spa-massage, koppningsmassage, taktil massage m.m. 

KMH-Skolan anser att de manuella terapierna är ett komplement och inte ett alternativ till traditionell skolmedicin. 

För mer information kontakta:
Laila Zryd-Carlsson

Telefon: 046-25 75 00

Mobil: 0768-34 74 65.

E-post: laila@kmh-skolan.se

 

Tom Höstmark

Telefon: 046-25 75 00

E-post: tom@kmh-skolan.se

 

KomplementärMedicinska Högskolan

Nevisborgs Gård

Granitvägen 1

245 45 Staffanstorp

Växel: 046-25 75 00 

www.kmh-skolan.se