NBI I Växjö

Yrkeshögskoleutbildning – Redovisningsekonom- med personaladministration – till Kalmar

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 15:41 CET

I förra veckan meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan de nya utbildningar som blivit beviljade för 2010. Av totalt 851 inkomna ansökningar beviljades 297 start. Bland dessa finns Nordic Business Institutes (NBIs) utbildning till redovisningsekonom i Kalmar.

 ”I vårt arbete möter vi ofta företagare som tycker det är svårt och väldigt tidskrävande att sköta den ekonomiska biten i sitt företagande. Det administrativa tar mycket tid ifrån försäljning, produktutveckling samt ledning och utveckling av företaget. Hos företag i en expansionsfas visar detta sig extra tydligt. Det finns ett behov av kunniga personer inom områdena ekonomi och administration för att inte dessa viktiga delar ska stå i vägen för företagens utvecklande och därför välkomnar jag NBIs utbildningssatsning till redovisningsekonom”.  Tomas Lind, företagsledare, Revisorerna i Borgholm AB

Utbildningen kommer att bedrivas under 2 år, eller 80 studieveckor, i Kalmar. Viktiga delar som kommer att tas upp är bland annat företagsekonomi, redovisning, personaladministration och juridik. 20 veckor kommer att bestå av LIA (Lärande i arbete) då studenten arbetar i projekt ute på företag. 

Utbildningen kommer att erbjudas med start i september 2010.

Kontaktperson: Johan Hulth, 076-631 07 59, johan.h@nbi.se

Nordic Business Institute har över 20 års erfarenhet av kompetensutveckling. För oss innebär kompetensutveckling att ge något av det vi kan för att göra det företag eller den organisation som du arbetar i lite bättre, intressantare, effektivare, smartare och mer energirik. Genom kompetensutveckling förbättras och utvecklas både människor och organisationer.

Vi kompetensutvecklar främst inom marknadsföring/kommunikation, ekonomi/ledning och inköp/logistik. Förutom ett 25-tal företagsutbildningar har vi även ett tiotal Yrkeshögskoleutbildningar. Utöver det kan vi också skräddarsy utbildningar utifrån organisationers behov och önskemål. Alla våra utbildningar har utgångspunkten i praktisk kunskap på akademisk grund.

Eftersom vi funnits i mer än 20 år har vi hunnit växa en del. Förutom vårt säte i Växjö finns vi även i Malmö, Hässleholm, Karlskrona, Stockholm och Sundsvall och snart även i Kalmar, Säffle och Örebro. Vi har även verksamhet i Norge genom samarbetsföretaget NBI Norge AS