NBI I Växjö

Yrkeshögskoleutbildning – Storytelling – för strategisk kommunikation – en distansutbildning

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 15:01 CET

Yrkeshögskoleutbildning – Storytelling – för strategisk kommunikation – en distansutbildning

I förra veckan meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan om de nya utbildningar som blivit beviljade för 2010. Av totalt 851 inkomna ansökningar beviljades 297 start. Bland dessa fanns utbildningen till Storytelling – för strategisk kommunikation – en distansutbildning med fysiska träffar var 6e vecka.

Anita Nikitin, på reklambyrån Bläck & Co har uttalat sig följande om utbildningen:

Min tro är att det finns efterfrågan på storytellers. Utvecklingen av utbildningen med ökad betoning på strategisk kompetens och kommersiell inriktning ser jag positivt på. Som projektledare på reklambyrå är min uppgift att utveckla, stärka och kommunicera varumärkens identitet. Storytelling kan vara ett utmärkt verktyg att använda för detta. Oavsett det gäller offentlig sektor eller privata företag är målet att nå resultat med kommunikationen - det kommersiella "tänket" är inte en fördel, det är en förutsättning. Kan utbildningen locka till sig ambitiösa talanger inom storytelling finns jobb att uträtta i näringslivet.

Även Martin Blom, Bloms Coaching Business & Sport AB håller med:

”Själv använder jag storytelling dagligen i mina projekt med företagen jag har som kunder. Det vi använder är dock bara i sin linda, tendensen hos mina företag är en markant ökning och intresse för denna form av kommunikation. Personligen tror jag att detta kommer att gynna NBI i Växjö som har funnits med under dessa år och som har skaffat sig den erfarenhet som krävs i framtiden.”

Thomas Karlsson, Informations- och näringslivschef i Växjö kommun säger följande:

”I konkurrensen om uppmärksamhet blir det allt viktigare för såväl privata företag som offentliga aktörer att hitta nya vägar för att nå fram med sitt budskap. Storytelling kan användas i många typer av projekt när det gäller att attrahera målgrupper som turister, besökare, externa gymnasiestudenter och kommuninvånare. Det är hela tiden viktigt att hitta nya infallsvinklar och nya sätt att kommunicera budskapen.”

Utbildningen kommer bedrivas under 1,5 år, eller 65 studieveckor, på distans med regelbundna fysiska träffar i Växjö, utbildningen har dock också nära samarbete med flera större företag som arbetar med storytelling och därför kommer även en del träffar vara lokaliserade i Stockholm, Malmö och Göteborg.  

Utbildningen kommer att erbjudas med start i september 2010.

Kontaktperson: Emma Dennisdotter, utbildningsledare emma.d@nbi.se, tfn. 0703-10 34 25.

Nordic Business Institute har över 20 års erfarenhet av kompetensutveckling. För oss innebär kompetensutveckling att ge något av det vi kan för att göra det företag eller den organisation som du arbetar i lite bättre, intressantare, effektivare, smartare och mer energirik. Genom kompetensutveckling förbättras och utvecklas både människor och organisationer.

Vi kompetensutvecklar främst inom marknadsföring/kommunikation, ekonomi/ledning och inköp/logistik. Förutom ett 25-tal företagsutbildningar har vi även ett tiotal yrkeshögskoleutbildningar. Utöver det kan vi också skräddarsy utbildningar utifrån organisationers behov och önskemål. Alla våra utbildningar har utgångspunkten i praktisk kunskap på akademisk grund.

Eftersom vi funnits i mer än 20 år har vi hunnit växa en del. Förutom vårt säte i Växjö finns vi även i Malmö, Hässleholm, Karlskrona, Stockholm och Sundsvall och snart även i Kalmar, Säffle och Örebro. Vi har även verksamhet i Norge genom samarbetsföretaget NBI Norge AS.