NBI I Växjö

Yrkeshögskoleutbildning – Upphandlare inom offentliga verksamheter

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 15:15 CET

I förra veckan meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan om de nya utbildningar som blivit beviljade för 2010. Av totalt 851 inkomna ansökningar beviljades 297 start. Bland dessa fanns utbildningen till Upphandlare inom offentliga verksamheter i Stockholm. 

”Idag är det svårt att hitta personer med kompetens inom upphandlingsområdet. Ska man nyanställa får man räkna med att det är väldigt få av ansökningarna man får in som faktiskt uppvisar erfarenhet av upphandlingsarbete. Sollentuna kommun rekryterade 2007 en upphandlare från en annan kommun. Dessutom har vi en generationsväxling framför oss den närmsta tiden då människor födda på fyrtiotalet ska gå i pension. Detta märks inte minst i nätverket NOFI där jag sitter som ordförande, där många upphandlingschefer/upphandlare har bytts ut de senaste åren på grund av pensioner. Därför behövs nyinjektioner på området, och därför välkomnar jag NBIs utbildningssatsning Upphandlare inom offentliga verksamheter.”

Lill Sandberg, upphandlingschef Sollentuna kommun

Utbildningen kommer bedrivas under 2 år, eller 85 studieveckor, i Stockholm. Viktiga delar som kommer tas upp är bland annat Upphandling, Juridik, Miljö och hållbar upphandling, Kommunikation samt Marknadstänkande i offentliga verksamheter. 24 veckor kommer bestå av LIA, uppdelad på två perioder.

Utbildningen kommer att erbjudas med start i september 2010.

Kontaktperson: David Hedström, david.h@nbi.se , tfn. 0702-68 38 71.

Nordic Business Institute har över 20 års erfarenhet av kompetensutveckling. För oss innebär kompetensutveckling att ge något av det vi kan för att göra det företag eller den organisation som du arbetar i lite bättre, intressantare, effektivare, smartare och mer energirik. Genom kompetensutveckling förbättras och utvecklas både människor och organisationer.

Vi kompetensutvecklar främst inom marknadsföring/kommunikation, ekonomi/ledning och inköp/logistik. Förutom ett 25-tal företagsutbildningar har vi även ett tiotal yrkeshögskoleutbildningar. Utöver det kan vi också skräddarsy utbildningar utifrån organisationers behov och önskemål. Alla våra utbildningar har utgångspunkten i praktisk kunskap på akademisk grund.

Eftersom vi funnits i mer än 20 år har vi hunnit växa en del. Förutom vårt säte i Växjö finns vi även i Malmö, Hässleholm, Karlskrona, Stockholm och Sundsvall och snart även i Kalmar, Säffle och Örebro. Vi har även verksamhet i Norge genom samarbetsföretaget NBI Norge AS.