Lärarhögskolan i Stockholm

Yrkesofficersprogrammet och verksamheten går i otakt

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 09:01 CEST

Den förändrade hotbilden efter Berlinmurens fall har påverkat den grundläggande officersutbildningen. Försvarsmakten har börjat ändra inriktning från invasionsförsvar till insatsförsvar. För att motsvara den nya inriktningens krav infördes Yrkesofficersprogrammet (YOP). Erik Hedlunds nyutkomna avhandling försöker problematisera och besvara vilkenlegitimitet YOP har inom Försvarsmakten.


Officersaspiranter på YOP och officerare upp till generals grad medverkar i studien. Utifrån sociokulturellt perspektiv och institutionsteori dras slutsatsen att det inom Försvarsmaktens yrkespraktiker finns dominerande föreställningar om den grundläggande officersutbildningen och nyblivna fänrikars yrkeskunnande. Resultaten visar att YOP och det yrkeskunnande den ger till stor del inte motsvarar dessa föreställningar.

Boken vänder sig dels till alla som är specifikt intresserade av officersutbildning, dels till personer som intresserar sig för frågor om yrkesutbildning, yrkeskunnande och legitimitet.

Erik Hedlund genomför uppdragsforskning åt Försvarsmakten Högkvarteret samt undervisar officerare på Stabs- och fackprogram vid Försvarshögskolan. Vid Lärarhögskolan i Stockholm ingår Erik Hedlund i forskargruppen Didaktik och Design och undervisar inom lärarutbildningen.

Titel: En studie av yrkesofficersprogrammet i spänningsfältet mellan förändring och tradition

Författare: Erik Hedlund

Disputation: fredag 14 maj 2004 kl. 13.00
Lokal: Dahlströmsalen, Rålambsvägen 26, Lärarhögskolan i Stockholm
Opponent: Professor Lars Owe Dahlgren, Pedagogiska institutionen, Linköpings universitet

För ytterligare information, kontakta Erik Hedlund, erik.hedlund@fhs.mil.se, 08-788 96 69, 070-239 64 67, eller HLS Förlag, Marie-Anne Colliander, 08-737 56 65.