Statistiska centralbyrån, SCB

Yrkesregistret med yrkesstatistik: Städare vanligt yrke bland utrikes födda

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 11:08 CEST

Städare är den yrkesgrupp, som har den högsta andelen utrikes födda. Nästan en tredjedel har ett annat födelseland än Sverige. Det framgår av SCB:s nya årliga yrkesstatistik, som nu publiceras för första gången.
Yrkesgrupper med hög andel utrikes födda

Yrkesgrupp Antal utrikes födda ... Antal totalt ... Andel utrikes födda
Städare m.fl. 20 400 ... 66 500 ... 31 %
Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 2 300 ... 8 400 ... 28 %
Samhälls- och språkvetare (inkl. tolkar) 900 ... 3 800 ... 24 %
Slaktare, bagare, konditorer m.fl. 2 200 ... 9 300 ... 24 %
Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri 3 500 ... 15 900 ... 22 %

De lägsta andelarna med utrikes födda har yrkesgrupperna Poliser (1 procent) och Militärer (2 procent).

Könsmönstret består
Många yrkesgrupper är fortfarande nästan helt könsuppdelade. Assisterande arbete på kontor liksom många yrken inom vård och omsorg är i stor utsträckning kvinnliga domäner. Manliga bastioner är t.ex. bygg- och anläggningsarbete samt reparationer av maskiner och motorer.

Yrkesgrupper med en hög andel kvinnor

Yrkesgrupp Antal kvinnor ... Antal totalt ... Andel kvinnor
Kontorssekreterare och dataregistrerare 48 800 ... 52 000 ... 94 %
Barnmorskor, sjuksköterskor med särskild kompetens 27 800 ... 29 900 ... 93 %
Förskollärare och fritidspedagoger 65 800 ... 71 200 ... 92 %
Sjuksköterskor 56 400 ... 61 700 ... 91 %
Biomedicinska analytiker 9 200 ... 10 200 ... 90 %

Yrkesgrupper med en hög andel män

Yrkesgrupp Antal män ... Antal totalt ... Andel män
Byggnads- och anläggningsarbetare 76 100 ... 76 900 ... 99 %
Maskin- och motorreparatörer 49 600 ... 50 400 ... 98 %
Gruv- och bergarbetare, stenhuggare 2 350 ... 2 400 ... 98 %
Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 35 600 ... 36 300 ... 98 %
Driftmaskinister m.fl. 5 100 ... 5 300 ... 97 %

Högre tjänstemän är äldst
Yrkesgruppen med högre tjänstemännen inom offentlig sektor har den högsta andelen personer i åldern 55–64 år (48 procent). Andra yrkesgrupper med en hög andel i mogen ålder är Chefstjänstemän i intresseorganisationer (37 procent), Speciallärare (36 procent) och Biblioteks- och arkivassistenter (35 procent).

Vård- och omsorgspersonal största yrkesgruppen
Den största yrkesgruppen utgörs av Vård- och omsorgspersonal, som i första hand består av barnskötare, undersköterskor och vårdbiträden. Barnmorskor, sjuksköterskor och läkare redovisas i andra kategorier.

De största yrkesgrupperna i Sverige 2001

Yrkesgrupp Antal totalt ... Könsfördelning (%) Kvinnor ... Män
Vård- och omsorgspersonal (exkl. barnmorskor, sjuksköterskor, läkare) 451 100 ... 89 ... 11
Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 157 600 ... 38 ... 62
Försäljare, detaljhandel; demonstratörer 157 400 ... 66 ... 34
Ingenjörer och tekniker (exkl. civil-ingenjörer) 129 700 ... 15 ... 85
Övrig kontorspersonal (allm. kontorsarbete) 93 000 ... 82 ... 18

Definitioner och förklaringar:
Uppgifterna avser anställda i åldern 16–64 år med en sammanlagd bruttolön på minst 36 900 kr under 2001. Yrkena är klassificerade och grupperade enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK).

Mer information:
* Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via www.scb.se.

* Statistikprodukt
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram, med mera.